Husstandenes forbrug

I rapporterne under 'Husstandenes forbrug' bliver udviklingen i de danske husstandes udgifter til medierelaterede produkter og tjenester analyseret. Danskernes medieforbrug bliver beskrevet ud fra en forbrugsmæssig vinkel, der viser, at danskernes ændrede medievaner også slår igennem i husholdningsbudgettet. Resultaterne bliver også vist blandt andet for forskellige husstandstyper, indkomstgrupper og kommunetyper.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

6 nyheder på kum.dk

Opdateret 23. februar 2023