Koncern Økonomi og resultatstyring

Information og vejledning til Kulturministeriets institutioner om økonomi, årsrapport og resultatstyring.

Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv.

Ministerieinstruksen indeholder en beskrivelse af:

  • Kulturministeriets forretningsområde og opdeling af virksomheder
  • Kulturministeriets tilrettelæggelse af ministeriets overordnede regnskabsforvaltning
  • Kulturministeriets tilrettelæggelse af regnskabsgodkendelsen inden for ministerområdet, samt tilsyns- og kontrolfunktioner i forbindelse hermed.

Kulturministeriets ministerieinstruks (pdf)

Bilagsmateriale:

Kulturministeriets statsinstitutioner skal årligt aflægge en årsrapport i henhold til bekendtgørelse nr. 116/2018 om statens regnskabsvæsen.

Årsrapporten udgør det centrale dokument i Kulturministeriets resultatopfølgning. Rapporten udarbejdes i første kvartal og beskriver det forgangne års økonomiske og faglige resultater. Rapportens indhold drøftes ved et årligt virksomhedsmøde, der ligeledes finder sted i første kvartal.

Kulturministeriets politik for resultatstyring

For at sikre en sikker og effektiv opgavevaretagelse på ministerområdet anvender ministeriet forskellige former for styring af og tilsyn med institutioner og tilskudsmodtagere. 

Resultatstyring indgår i den faglige styring, og formålet er at skabe en passende sikkerhed for, at institutioner og tilskudsmodtagere på ministeriets område opfylder sine formål og gældende politiske målsætninger.

Principper for resultatstyring og de anvendte koncepter for styring af statslige og selvejende institutioner mv. og af projekt- og aktivitetstilskud fremgår af ministeriets politik for resultatstyring (styringspolitik).

Ministeriets styringspolitik og vejledning om rammeaftaler, der både gælder for statslige og selvejende institutioner, er tilgængelig nedenfor.

Styringspolitik (pdf)

Vejledning om rammeaftaler (pdf)

Bilag 1: Standardproces for rammeaftaleindgåelse (pdf)

Bilag 2: Tjekliste til strategi (pdf) 

Bilag 3: Skabelon til rammeaftale for statslig institution (doc)

Bilag 4: Skabelon til rammeaftale for selvejende institution (doc)

Bilag 5: Skabelon til rammeaftalebilag med årlige delmål og nøgletal (doc)

Kontakt

Spørgsmål vedrørende politik og koncepter kan rettes til Koncern Økonomis postkasse: fl@remove-this.kum.dk

Opdateret 04. september 2023