Koncern Økonomi og resultatstyring

Information og vejledning til Kulturministeriets institutioner om økonomi, årsrapport og resultatstyring.

Om enheden Koncernøkonomi

Koncernøkonomi varetager styringen af Kulturministeriets bevillinger m.v. Koncernøkonomi står også for budget- og regnskabsopgaver for Kulturministerits departement, Slots- og Kulturstyrelsen og 2 små statsinstitutioner.

Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv.

Ministerieinstruksen indeholder en beskrivelse af:

  • Kulturministeriets forretningsområde og opdeling af virksomheder
  • Kulturministeriets tilrettelæggelse af ministeriets overordnede regnskabsforvaltning
  • Kulturministeriets tilrettelæggelse af regnskabsgodkendelsen inden for ministerområdet, samt tilsyns- og kontrolfunktioner i forbindelse hermed.

Kulturministeriets ministerieinstruks vil snarest muligt blive tilgængelig her på hjemmesiden.

Resultatopfølgning

Kulturministeriets statsinstitutioner skal årligt aflægge en årsrapport i henhold til Akt 63 11/12 2002

Fra 2005 aflægges denne efter omkostningsbaserede principper, jf. Akt 163 17/5 2004

Årsrapporten udgør det centrale dokument i Kulturministeriets resultatopfølgning. Rapporten udarbejdes i første kvartal og beskriver det forgangne års økonomiske og faglige resultater. Rapportens indhold diskuteres ved et årligt virksomhedsmøde, der ligeledes finder sted i første kvartal.

Til brug for årsrapporten har departementet udarbejdet en skabelon. Hent skabelonen og yderligere vejledningsmateriale nedenfor. Har I spørgsmål til materialet, kan I skrive til Koncernøkonomis postkasse: fl@remove-this.kum.dk

Kulturministeriets politik for resultatstyring

For at sikre en sikker og effektiv opgavevaretagelse på ministerområdet anvender ministeriet forskellige former for styring af og tilsyn med institutioner og tilskudsmodtagere. 

Resultatstyring indgår i den faglige styring, og formålet er at skabe en passende sikkerhed for, at institutioner og tilskudsmodtagere på ministeriets område opfylder sine formål og gældende politiske målsætninger.

Principper for resultatstyring og de anvendte koncepter for styring af statsinstitutioner, selvejende institutioner m.v. og af projekt- og aktivitetstilskud fremgår af ministeriets politik for resultatstyring.

Vejledning om rammeaftaler for selvejende institutioner m.v. findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Styringspolitik (pdf)

Vejledning om rammeaftaler for Statsinstitutioner (pdf)

Skabelon til bilag: Operationelle mål, nøgletal og indikatorer (dok)

Kontakt

Spørgsmål vedrørende politik og koncepter kan rettes til Koncern Økonomis postkasse: fl@remove-this.kum.dk

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)