Finanslov

Kulturministeriet på Finansloven.

Regeringens finanslovsforslag, ændringsforslagene og den endelige finanslov findes på Økonomistyrelsens hjemmeside, hvor Kulturministeriet fremgår under § 21.

Hent alle finanslovsforslag, ændringsforslagene og den endelige finanslov på Økonomistyrelsens hjemmeside

Processen omkring Finanslovsforslag

Regeringen offentliggør som hovedregel sit ”finanslovsforslag” for det kommende år i slutningen af august. Efterfølgende er der forhandlinger om indholdet, hvorefter der fremsættes ”ændringsforslag til finansloven” – det sker typisk i efteråret. Den endelige finanslov bliver vedtaget i Folketinget medio december og har således effekt fra den 1. januar det efterfølgende år.

Opdateret 24. juni 2022