Billedkunst

Støtte til den skabende kunst.

Statens Kunstfond

I Danmark støttes billedkunsten i vid udstrækning via Statens Kunstfond. Billedkunstnere, udstillingssteder, kunstformidlere og andre, der arbejder inden for feltet kan ansøge fonden om tilskud. Baseret på ansøgninger – og med et overordnet formål om at fremme billedkunsten i Danmark og dansk billedkunst i udlandet - understøtter fonden hvert år en lang og bred række billedkunstprojekter. 

Kunstfonden uddeler arbejdslegater til danske billedkunstnere og understøtter desuden dansk billedkunst ved i stort omfang at støtte kunstudstillinger, produktion af kunstværker, kunstformidling, samt danske billedkunstneres muligheder for international udveksling. 

Ansøg om legater og projektstøtte på kunst.dk

Kunst i det offentlige rum

Et afgørende formål for Statens Kunstfonds arbejde med billedkunst er at støtte og igangsætte nye kunstprojekter i det offentlige rum, overalt i landet. Kunstfonden støtter således kunstneriske udsmykninger på skoler, hospitaler, rådhuse, kirker og andre offentlige institutioner og rum. For yderligere at understøtte, at danskerne møder billedkunst i hverdagen, indkøber Kunstfonden løbende nye kunstværker, som efterfølgende langtidsudlånes til offentlige institutioner og rum.

Se værker i det offentlige rum samt udlånsværker på voreskunst.dk

Statens Værksteder for Kunst 

I Statens Værksteder for Kunst er der indrettet værksteder, undervisningslokaler og andre faciliteter, som stilles til rådighed for kunstnere og kunsthåndværkere, designere og konservatorer til specialopgaver og anden form for kunstnerisk udøvelse. I tilknytning til værkstedsdriften administrerer Statens Værksteder for Kunst og Håndværk et antal gæsteboliger til kunstnere fra provinsen samt udenlandske kunstnere. 

Læs mere om værkstederne på svfk.dk

Kunsthal Charlottenborg

Kunsthal Charlottenborg er en del af Kunstakademiets Billedkunstskoler og tjener som udstillingssted for dansk og international kunst inden for alle kunstarter. I huset vises dels udstillinger, der arrangeres eller initieres af Charlottenborg selv, dels lejebaserede udstillinger. Blandt disse udstillinger kan nævnes Charlottenborg Forårsudstilling, som arrangeres af Charlottenborg Fonden. Bygningen kan endvidere anvendes til andre kunstneriske formål til gavn for kunstnere.

Læs mere på kunsthalcharlottenborg.dk

Opdateret 06. oktober 2020