Sikring

En række kulturinstitutioner indeholder kulturarvssamlinger, som kræver en høj grad af sikkerhed blandt andet mod brand og tyveri.

Kulturministeriets Sikringsudvalg er nedsat til at rådgive Kulturministeriet om sikringsforhold på de statslige arkiver, biblioteker og museer. Udvalget rådgiver også ministeriet i forbindelse med National Indemnity, der er en statslig forsikringsordning, hvor staten kan påtage sig den forsikringsmæssige risiko for danske og udenlandske udlån af værker til udstillinger på danske museer og udstillingssteder.

Visitation på visse kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne

Kulturministeren har hjemmel til at bestemme, at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan gennemføres visitation af personer (visitationen er begrænset tasker, pakker og lignende samt overtøj). Loven har til formål at styrke beskyttelsen mod tyveri af kulturarv.

Såfremt en kulturarvsinstitution ønsker visitationsret, kan der indsendes en anmodning herom til Kulturministeriets hovedpostkasse. I anmodningen skal der redegøres for kulturarvsinstitutionens behov for visitationsforanstaltninger. Det vil indgå som et væsentligt kriterium i Kulturministeriets vurdering af, om kulturarvsinstitutionen bør omfattes af loven, hvorvidt der er en øget risiko for tyveri på den pågældende kulturarvsinstitution, eksempelvis fordi brugere af kulturarvsinstitutionen er i direkte fysisk kontakt med kulturarvsinstitutionens samlinger.

Visitationen skal foretages efter forskrifter, der godkendes af kulturministeren. 

Kulturarvsinstitutioner omfattet af ordningen

  • Det Kongelige Bibliotek 
  • Statens Arkiver

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)