Ophavsret

Vil du vide mere om ophavsret?

Er du kunstner eller designer og vil vide mere om dine rettigheder i forhold til andres brug af dine litterære eller kunstneriske værker (fysiske/digitale)?
Læs mere om ophavsret og regler for de enkelte kunst- og kulturområder

Forvaltningsorganisationer

Rettighedshaver kan lade sig repræsentere af ophavsretlige forvaltningsorganisationer.
Find de vigtigste forvaltningsorganisationer

Lovgivning

Se udvalgt lovgivning på ophavsretsområdet.
Find udvalgte love og bekendtgørelser

Aftalelicensgodkendelser

Kulturministeriets godkendelser vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder i forhold til aftalelicenser.
Find alle aftalelicensgodkendelser

Interessenter

Få overblik over interessenter inden for ophavsretten.
Gå til listen

Blankmedieordningen

Den nye blankmedieordning trådte i kraft den 1. januar 2022.
Læs mere om blankmedieordningen

Ophavsretslicensnævnet

Nævnet træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven.
Læs mere om nævnet og hent seneste afgørelser

Biblioteksafgiftsnævnet

Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af biblioteksafgift.
Læs mere om Biblioteksafgiftsnævnet og hent seneste afgørelser