Ophavsret

Vil du vide mere om ophavsret?

Er du kunstner eller designer og vil vide mere om dine rettigheder i forhold til andres brug af dine litterære eller kunstneriske værker (fysiske/digitale)?
Læs mere om ophavsret og regler for de enkelte kunst- og kulturområder

Brexit

Har rettighedshaverne samme beskyttelse efter Bexit?
Læs mere om konsekvenserne for danske borgere og virksomheders ophavsret

Forvaltningsorganisationer

Rettighedshaver kan lade sig repræsentere af ophavsretlige forvaltningsorganisationer.
Find de vigtigste forvaltningsorganisationer

Lovgivning

Se udvalgt lovgivning på ophavretsområdet.
Find udvalgte love og bekendtgørelser

Aftalelicensgodkendelser

Kulturministeriets godkendelser vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder i forhold til aftalelicenser.
Find alle aftalelicensgodkendelser

Interessenter

Få overblik over interessenter inden for ophavsretten.
Gå til listen

Ophavsretslicensnævnet

Nævnet træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven.
Læs mere om nævnet og hent seneste afgørelser

Biblioteksafgiftsnævnet

Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af biblioteksafgift.
Læs mere om nævnet og hent seneste afgørelser