Scenekunst

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
Lov nr. 1531 af 21. december 2010

Lov om ændring af lov om scenekunst 
Lov nr. 458 af 14. maj 2014

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver
Bekendtgørelse nr. 1343 af 22. november 2016.

Bekendtgørelsen omfatter Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Den Jyske Opera, Folketeatrets turnedel, Dansk Danseteater og Dansehallerne.

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde
Bekendtgørelse nr. 1130 af 25. september 2014

Lov om ændring af lov om scenekunst 
Lov nr. 458 af 14. maj 2014
Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.

Bekendtgørelse om egnsteatre
Bekendtgørelse nr. 759 af 26. juni 2014

Bekendtgørelse om statstilskud til små storbyteatre
Bekendtgørelse nr. 700 af 27. juni 2012

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
Bekendtgørelse nr. nr 1261 af 13. december 2012 

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
Lov nr. 458 af 8. maj 2013

Opdateret 26. januar 2024