Om Kontaktudvalget

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland sikrer kontakt mellem mindretallet og regering og Folketing. Udvalget har 17 medlemmer.

Kontaktudvalgets Sekretariat

Adresse:
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf. nr.: 33 92 33 70

Kontakt:
Skriv til Kulturministeriets hovedpostkasse

Hvad er Kontaktudvalget?

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland (i daglig tale benævnt Kontaktudvalget) er et rådgivende udvalg under Kulturministeriet, der sikrer kontakt mellem det tyske mindretal i Sønderjylland og regeringen og Folketinget.

Kontaktudvalget har til opgave at forhandle politiske og kulturelle sager af interesse for mindretallet. Udvalget mødes mindst én gang årligt. Kontaktudvalgets arbejdsgange er beskrevet i udvalgets forretningsorden.

Medlemmer

Kontaktudvalget har i øjeblikket 17 medlemmer. Det består af en repræsentant fra hvert af de i Folketinget repræsenterede partier, kulturministeren, økonomi- og indenrigsministeren, tre repræsentanter fra Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) mindretallets politiske organisation samt lederen af Det Tyske Mindretals Sekretariat i København.

Hvert af Folketingets partier udpeger deres repræsentant til udvalget, mens kulturministeren efter indstilling fra BDN udpeger mindretallets repræsentanter. Kulturministeriet og økonomi- og indenrigsministeren er ”fødte” medlemmer af udvalget. Kulturministeren er formand for udvalget.

Valg til Kontaktudvalget følger Folketingets funktionsperiode. Medlemmernes funktionsperiode udløber dog først, når nyvalg har fundet sted.

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland har 17 medlemmer. Udvalget består af repræsentanter fra regeringen, Folketinget og mindretallet.
Se liste over Kontaktudvalgets medlemmer her

Opdateret 01. februar 2024