Arkitektur, design og kunsthåndværk

Dansk arkitektur, kunsthåndværk og design har stolte traditioner, og det er afgørende, at vi yder en aktiv indsats for at fastholde og formidle begreberne kvalitet og æstetik, der kendetegner danske produkter og byggerier, og gør os konkurrencedygtige i for­hold til den stadig stigende masseproduktion, vi ser rundt om i verden.

Institutioner og aktører inden for arkitektur:

Dansk Arkitektur Center (DAC) er et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og byggeri. Centeret skal i sin virksomhed bygge bro mellem byggeriet som kunstart og byggeriet som erhverv samt arbejde for at øge interessen for kvaliteten af vores fysiske omgivelser. Det er centerets mission at iværksætte partnerskaber, der udvikler og formidler dansk arkitektur og byggeri med henblik på kulturel og erhvervsmæssig værdiskabelse for såvel fagfolk som brugerne af arkitektur.

Aktiviteterne omfatter større udstillings- og formidlingsprojekter, erhvervsfremmeindsats på arkitekturområdet, virtuel arkitekturguide, undervisningstjeneste, formidling og markedsføring af dansk arkitektur i udlandet. Dansk Arkitekturcenter er et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport- og Boligministeriet.

Læs mere på dac.dk

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur uddeler arbejdslegater, rejselegater og projekttilskud på baggrund af ansøgninger fra blandt andet arkitekter, tegnestuer og institutioner.

Læs mere om udvalget på kunst.dk

Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie. Biblioteket rummer blandt andet en af Europas største og ældste samlinger af arkitekturtegninger med godt 300.000 tegninger og ca. 100.000 fotografier, hvor de fleste betydelige danske arkitekter er repræsenteret.

Læs mere om biblioteket på kunstbib.dk

Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (KASB) er et læreanstaltsbibliotek og et offentligt forskningsbibliotek. Alle interesserede har adgang og kan låne eller benytte bibliotekets samlinger, der dækker arkitektur, byggeri, fysisk planlægning og design. Samlingerne udgøres af bøger, tidsskrifter, håndbøger, byggevarekataloger, afgangsprogrammer, karréopmålinger fra det indre København, film på dvd samt biblioteket fra Dansk Byplanlaboratorium.

Læs om biblioteket på kasb.dk

Institutioner og aktører inden for design og kunsthåndværk

Dansk Design Center er en selvejende institution, hvis formål er at udbrede viden om design og designs økonomiske effekter i erhvervslivet. Herunder fokuseres der på at kompetenceudvikle de danske designvirksomheder og brande dansk design nationalt og internationalt.

Dansk Design Center varetager desuden praktikordning for studerende ved Kulturministeriets arkitekt- og designskoler. Ordningen giver de studerende mulighed for at komme i meritgivende praktik.

Læs mere om Dansk Design Center på ddc.dk

Statens Kunstfond uddeler henholdsvis arbejdslegater og projektstøtte inden for design og kunsthåndværk. Tilskuddene uddeles af henholdsvis: 

Læs mere om Statens Kunstfond på kunst.dk

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk skal yde faglig rådgivning og stille de bedst mulige faciliteter i form af værksteder og atelier til rådighed for brugere af institutionen med henblik på udførelsen af særligt krævende projekter, herunder give muligheder til nye talenter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. I tilknytning til værkstedsdriften administreres desuden et antal gæsteboliger til kunstnere fra provinsen og udlandet.

Læs mere om værkstederne på svfk.dk

Designrådet er en tænketank med det formål at fremme dansk design. Designrådet består af ca. 65 medlemmer, der på hver sin måde bidrager til arbejdet med design. Sammen arbejder de for at udbrede interesse og forståelse for hvad dansk design kan gøre af afgørende forskel både i Danmark og internationalt. Designrådet uddeler bl.a. hvert år en designpris.

Læs mere om rådet på danishdesigncouncil.dk

Opdateret 16. juni 2022