Kulturvaner: Kunst og Kulturarv

Er det kun kvinder der går i teateret og på museum? Kulturvaneundersøgelsen afdækker blandt andet hvor ofte danskerne går i teateret, til koncert eller på museum. Undersøgelsen viser også hvor ofte vi lytter til musik eller opsøger billedkunst.

Nedenstående grafer viser udviklingen fra 3. kvartal 2018 og fremefter og opdateres kvartalsvis, når Danmarks Statistik offentliggør nye tal.

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har overværet scenekunst i teateret, operaen, på teaterfestival eller i det offentlige rum

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har opsøgt billedkunst

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har været til rytmisk og/eller klassisk koncert

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har lyttet til musik under transport, derhjemme og/eller ude i byen og omfatter 'Har været til rytmisk og/eller klassisk koncert'

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har besøgt et museum eller lignende

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Nysgerrig efter mere viden om museer?

Læs mere her

Opdateret 26. januar 2024