Det danske mindretal

Medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig bor i den nordlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten. Sydslesvigudvalget yder hvert år tilskud til det danske mindretal fra den danske stat, bl.a. gennem tilskud til en række sydslesvigske foreninger og projekter.

Sydslesvigudvalgets Sekretariat

Adresse:
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf. nr.: 33 92 33 70

Kontakt:
Skriv til Kulturministeriets hovedpostkasse

Det danske mindretal i Sydslesvig omfatter cirka 50.000 personer. Medlemmer af mindretallet er dansksindede, men er som regel tyske statsborgere. Navnet Sydslesvig findes ikke på et landkort. Det er en historisk betegnelse fra en tid, hvor området udgjorde den sydlige del af hertugdømmet Slesvig. I dag bruges betegnelsen Sydslesvig om den nordlige del af delstaten Slesvig-Holsten i Forbundsrepublikken Tyskland.

Tilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig

Sydslesvigudvalget yder tilskud til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Midlerne er opført på finanslovens § 21.91.01 Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig.

Få mere information om de forskellige tilskudsordninger kan

Mindretallets foreninger driver en række dansksindede aktiviteter og institutioner. Det betyder, at de, der vil, kan leve så dansk som muligt i en tysk hverdag.

Det danske mindretal i Sydslesvig er organiseret i en række foreninger, som driver forskellige dansksindede aktiviteter og institutioner til gavn for mindretallet. For eksempel driver mindretallet 45 skoler og 55 børnehaver, idræts- og ungdomsforeninger samt en avis, og de afholder kulturelle arrangementer.

Mindretallets foreninger og institutioner betyder, at de, der vil, kan leve så dansk som muligt i en tysk hverdag.

Tilskuddet til mindretallet på ministeriets område gives helt overvejende til de sydslesvigske foreninger. Det er en relativt fast kreds, der modtager tilskud.

Se hvem der er givet tilskud til i 2020

Foreninger

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Flensborg Avis

FUEN - Federal Union of European Nationalities

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/Sydslesvig

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Vælgerforening

Grænseforeningen

Dansk Kirke i Sydslesvig

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Opdateret 22. november 2022