Medier

Love og bekendtgørelser

Hovedloven på dette område er lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Denne lov indeholder generelle regler, som gælder for de radio- og fjernsynsforetagender som er omfattet af den dansk jurisdiktion.

Som supplement til loven er udstedt er antal bekendtgørelser. Bekendtgørelserne regulerer hver især et mindre område vedrørende forskellige dele af radio- og tv-området.

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.
Lov nr. 2212 af 29. december 2020 (Ændring af Radio- og tv-nævnets kompetencesammensætning og hjemmel til forlængelse af beskikkelsesperioden)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love
Lov nr. 1548 af 18. december 2018 (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)

Lov om mediestøtte

Lov om mediestøtte
Lov nr. 1604 af 26. december 2013

Lov om ændring af lov om mediestøtte
Lov nr. 472 af 17. maj 2017 (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet)

Lov om TV 2/DANMARK A/S

Bekendtgørelse af lov om TV 2/DANMARK A/S
Lovbekendtgørelse nr. 1154 af 23. september 2013

DR

Bekendtgørelse om vedtægt for DR
Bekendtgørelse nr. 946 af 18. juni 2020

TV 2/DANMARK A/S

Bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed
Bekendtgørelse nr. 976 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
Bekendtgørelse nr. 1568 af 16. december 2013

De regionale TV 2-virksomheder

Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder
Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020

Regnskabsmæssig adskillelse af public service-virksomhed og anden virksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed
Bekendtgørelse nr. 62 af 11. januar 2016

Beredskabsmeddelelser

Bekendtgørelse om DR's, TV 2/DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders forpligtelse til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning (Beredskabsmeddelelser)
Bekendtgørelse nr. 975 af 18. juni 2020

Public Service-Puljen

Bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service radio og tv (Public Service-Puljen)
Bekendtgørelse nr. 1579 af 27. december 2014

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv (Public Service-Puljen)
Bekendtgørelse nr. 471 af 15. maj 2017

DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester

Bekendtgørelse om godkendelse af DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester
Bekendtgørelse nr. 198 af 09. marts 2011

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester
Bekendtgørelse nr. 1033 af 26. august 2013 

Retningslinjer for markedsvurdering (pdf)
15. marts 2011

Lokalradiovirksomhed

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2021 

Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed
Bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 

Lokal tv-virksomhed

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
Bekendtgørelse nr. 109 af 28. januar 2021

Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen)
Bekendtgørelse nr. 70 af 22 Januar 2016

Støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed

Bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed
Bekendtgørelse nr. 1254 af 25. november 2014

Bekendtgørelse om videodelingsplatformstjenester
Bekendtgørelse nr. 1158 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet
Bekendtgørelse nr. 2279 af 29. december 2020

Mediestøtte

Bekendtgørelse om mediestøtte
Bekendtgørelse nr. 480 af 17. maj 2017

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet
Bekendtgørelse nr. 152 af 19. februar 2014

Bladpuljen

Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
Lov nr. 1214 af 27. december 2003

Lov om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
Lov nr. 271 af 31. marts 2006 (Støtte til dagbladslignende publikationer)

Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
Bekendtgørelse nr. 1181 af 2. november 2017

Bekendtgørelse om medielicens
Bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicens
Bekendtgørelse nr. 1238 af 26. november 2019

Optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer

Bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer
Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer
Bekendtgørelse nr. 1268 af 12. november 2018

Programvirksomhed på grundlag af registrering

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering
Bekendtgørelse nr. 1159 af 18. juni 2020

Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer med handicap
Bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020

Fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

Bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg
Bekendtgørelse nr. 685 af 8. juni 2016

Fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg

Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg
Bekendtgørelse nr. 537 af 27. maj 2013

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg
Bekendtgørelse nr. 470 af 15. maj 2017

Forsøgsvirksomhed

Bekendtgørelse om forsøgsvirksomhed i henhold til radio- og fjernsynsloven
Bekendtgørelse nr. 461 af 19. maj 2006

Korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden

Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden
Bekendtgørelse nr. 106 af 28. januar 2010

Forsyning med overliggende indslag til kommercielle formål

Bekendtgørelse om forsyning af tv og on demand audiovisuelle medietjenester med overliggende indslag til kommercielle formål m.v.
Bekendtgørelse nr. 945 af 18. juni 2020

Medierådet for Børn og Unge

Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge og aldersvurdering af audiovisuelt indhold
Bekendtgørelse nr. 978 af 18. juni 2020

Opdateret 18. maj 2022