Statistik om whistleblowerordningen

Nedenfor kan du læse statistik vedrørende whistleblowerordningen i Kulturministeriets departement.

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Kulturministeriets departement mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for perioden 17. december 2021 - 13. december 2022 fremgår af tabellen nedenfor.

Modtaget
indberetninger

Realitetsbehandlede indberetninger

Afviste
indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

5

0

5

0

Opdateret 19. december 2022