Statistik om whistleblowerordningen

Nedenfor kan du læse statistik vedrørende whistleblowerordningen i Kulturministeriets departement.

Whistleblowerordningen kan anvendes til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Kulturministeriets departement eller institutionschefer på statslige institutioner på Kulturministeriets område.

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Kulturministeriets departement mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Opgørelse over whistleblowerindberetninger til whistleblowerordningen i Kulturministeriets departementet:

Indberetningsperiode 

Modtaget
indberetninger

Realitetsbehandlede indberetninger

Afviste
indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

17. december 2021 – 13. december 2022

5

0

5

0

14. december 2022 – 10. december 2023 24 19* 5 0

 

*De overordnede temaer for indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden 14. december 2022 – 10. december 2023 er: Arbejdsmiljø

Opdateret 18. december 2023