Vejledning: Ophavsret i forbindelse med Brexit

Efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 vil Storbritannien overordnet set  give rettighedshaverne den samme beskyttelse, som det er tilfældet i dag, men grænseoverskridende aktiviteter vil blive berørt af, at Storbritannien forlader EU og fremover er at betragte som et tredjeland. Her kan du læse mere om, hvad Brexit kan have af konsekvenser for danske borgere og virksomheders ophavsret.

Storbritannien indgav den 29. marts 2017 meddelelse om, at de agtede at trække sig fra EU i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Storbritannien har herefter pr. 31. januar 2020 forladt EU. Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt.

Udtrædelsesaftalen fastsatte en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, der indebar, at alle EU’s regler i perioden fortsat ville gælde for britiske borgere og virksomheder, og at forhold og rettigheder i øvrigt ville være uændrede i overgangsperioden.

Der er nu opnået enighed om en aftaletekst om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som efter godkendelse skal ratificeres af Europa-Parlamentet. Den endelige aftale ændrer dog ikke på, at Brexit vil  ændre på måden, vi samarbejder og handler med Storbritannien. Brexit vil med andre ord få væsentlig betydning for Danmark. Det gælder også mht. ophavsretsområdet.

VEJLEDNING

Du kan allerede nu gøre dig bekendt med, hvilke konsekvenser Brexit- kan have for dig eller din virksomhed i følgende vejledning:

Vejledning om ophavsret i forbindelse med Brexit efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 (pdf)

I 'Vejledning om ophavsret i forbindelse med Brexit efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020' kan du orientere dig om følgende emner:

  • Overblik
  • Hvilke internationale regler for ophavsret er fortsat gældende efter Brexit og udløbet af overgangsperioden?
  • Broadcastere
  • Online rettigheder til musikværker
  • Forældreløse værker (værker, hvor ophavsmanden er ukendt)
  • Adgang til offentliggjorte værker og visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap
  • Portabilitet af online-indhold (streaming)
  • Følgeret ved videresalg af kunstværker
  • Databaseret og Sui Generis databaseret
  • Links til de relevante direktiver og forordninger

BREXIT OG OPHAVSRET I KORTE TRÆK 

Hvis du leverer klassiske broadcastertjenester til eller fra Storbritannien, kan det blive nødvendigt at indgå en aftale om brugen af indholdet for at kunne sende en udsendelse i Storbritannien eller fra Storbritannien til eksempelvis Danmark. Beskyttelsen af dine online rettigheder til musikværker kan også blive forringet, da Storbritannien eksempelvis kan forhindre, at danske rettighedshavere kan blive medlem af en britisk kollektiv forvaltningsorganisation (en forvaltningsorganisation er en organisation såsom Koda og Gramex). Ligeledes vil EU´s beskyttelsesregler om eksempelvis medbestemmelse i forvaltningen, gennemsigtighed og finansiel forvaltning af rettighedsmidler, ikke længere gælde. 

Hvis din virksomhed er etableret i Danmark og tilbyder portable tjenester, såsom streaming af musik, film eller tv, skal du være opmærksom på, at du ikke længere vil være forpligtet til at tilbyde portabilitet eller streaming til Storbritannien efter Brexit.

Det anbefales derfor, at du løbende holder dig orienteret her, hvor du kan læse mere om dine rettigheder.

Opdateret 28. december 2020