Ophavsret i forbindelse med Brexit

Efter overgangsperiodens udløb den 31. december vil Storbritannien ikke være forpligtet til at give rettighedshaverne den samme beskyttelse, som det er tilfældet i dag. Derudover kan Storbritannien begrænse mulighederne for eksempelvis at levere online indhold, broadcaste eller gøre brug af værker i Storbritannien. Her kan du læse mere om, hvad Brexit kan have af konsekvenser for danske borgere- og virksomheders ophavsret.

Storbritannien indgav den 29. marts 2017 meddelelse om, at de agtede at trække sig fra EU i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Storbritannien har herefter pr. 31. januar 2020 forladt EU. Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt.

Udtrædelsesaftalen fastsætter en overgangsperiode, der gælder til udgangen af 2020 og betyder, at alle EU’s regler i perioden fortsat vil gælde for britiske borgere og virksomheder, og at forhold og rettigheder i øvrigt vil være uændrede i overgangsperioden.

Der pågår i overgangsperioden forhandlinger om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Uanset resultaterne af forhandlingerne vil Brexit dog ændre på måden, vi samarbejder og handler med Storbritannien. Brexit vil med andre ord få væsentlig betydning for Danmark. Det gælder også mht. ophavsretsområdet.

Hvis der ved overgangsperiodens udløb ikke opnås en aftale, står vi over for et såkaldt ”klippekantsscenarie”, der på trods af udtrædelsesaftalens sikring af f.eks. borgernes rettigheder vil indebære konsekvenser, der er meget lig konsekvenserne ved det oprindelige "no deal"-scenarie fra udtrædelsesforhandlingerne, og den situation kan have store konsekvenser for borgere og virksomheder i Danmark.

Vejledning

Du kan allerede nu gøre dig bekendt med, hvilke konsekvenser et Brexit- klippekantsscenarie kan have for dig eller din virksomhed i følgende vejledning:
Vejledning om ophavsret i forbindelse med Brexit efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020(pdf)

I 'Vejledning om ophavsret i forbindelse med Brexit efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020' kan du orientere dig om følgende emner:

  • Overblik
  • Hvilke internationale regler for ophavsret er fortsat gældende efter Brexit og udløbet af overgangsperioden?
  • Broadcastere
  • Online rettigheder til musikværker
  • Forældreløse værker (værker, hvor ophavsmanden er ukendt)
  • Adgang til offentliggjorte værker og visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap
  • Portabilitet af online-indhold (streaming)
  • Følgeret ved videresalg af kunstværker
  • Databaseret og Sui Generis databaseret
  • Links til de relevante direktiver og forordninger

Brexit og ophavsret i korte træk 

Hvis du leverer klassiske broadcastertjenester til eller fra Storbritannien, kan det blive nødvendigt at indgå en aftale om brugen af indholdet for at kunne sende en udsendelse i Storbritannien eller fra Storbritannien til eksempelvis Danmark. Beskyttelsen af dine online rettigheder til musikværker kan også blive forringet, da Storbritannien eksempelvis kan forhindre, at danske rettighedshavere kan blive medlem af en britisk kollektiv forvaltningsorganisation (en forvaltningsorganisation er en organisation såsom Koda og Gramex).. Ligeledes vil EU´s beskyttelsesregler om eksempelvis medbestemmelse i forvaltningen, gennemsigtighed og finansiel forvaltning af rettighedsmidler, ikke længere gælde. 

Hvis din virksomhed er etableret i Danmark og tilbyder portable tjenester, såsom streaming af musik, film eller tv, skal du være opmærksom på, at du ikke længere vil være forpligtet til at tilbyde portabilitet eller streaming til Storbritannien efter Brexit.

Det anbefales derfor, at du løbende holder dig orienteret her, hvor du kan læse mere om dine rettigheder.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)