INTERNETBRUG OG ENHEDER

I rapporterne om 'Internetbrug og enheder' bliver befolkningens adgang til og brug af internettet analyseret. Ud over analyser af, hvor ofte og hvor længe danskerne er på internettet, bliver det også gennemgået, hvad danskerne bruger internettet til. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Ingen nyheder på kum.dk

Opdateret 24. april 2024