Internetbrug og enheder 2018

Befolkningens adgang til og brug af internettet

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2018

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver en række forhold og overordnede udviklingstendenser i forhold til adgangen til og brugen af internettet og besiddelsen af forskellige enheder som bærbar pc, smartphone m. fl. beskrevet. Det bliver også vist, hvad danskerne bruger internettet til, fx sociale medier, og hvor meget tid, der bliver brugt på internettet. Rapporten viser også bredbåndsdækningen i Danmark og udviklingen i forskellige bredbåndsabonnementer.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Internetbrug og enheder 2018 (pdf)
Internetbrug og enheder 2018 - Konklusion (pdf)