Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet.

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14
1611 København V
33 95 42 00
post@slks.dk 

Styrelsen udmønter tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme.

Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Gå til Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Opdateret 06. oktober 2020