Sprog

Sproget er bærer af tradition og kulturel kontinuitet – og sproget er en motor for kulturel vækst. Uden det danske sprog er det vanskeligt at forestille sig dansk kultur.

Sproget er vigtigt for os alle for at kunne kommunikere over for omverdenen, ligesom sproget spiller en vigtig rolle i forhold til dannelsen af vores egen personlige identitet og selvforståelse.

Det er også sproget, som binder os sammen som samfund. Dansk skal derfor også i fremtiden være et komplet og samfundsbærende sprog, som kan bruges til at udtrykke tanker og ideer om alle sider af tilværelsen.

Vi lever i en tid, hvor globalisering og informationsteknologi er nøgleord, og hvor især det engelske sprog direkte eller indirekte er blevet en del af mange danskeres hverdag. Kendskabet til engelsk og andre internationale sprog er en uvurderlig styrke for det danske samfund og for Danmark som kulturnation. Men vi skal fortsat udvikle det danske sprog.

Ansvaret for sproget er i Danmark sektoropdelt. Det vil sige, at sproget håndteres af de ministerier og myndigheder, som har den faglige ekspertise på området. Kulturministeriet er ressortministerium for Dansk Sprognævn.

Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn er en forskningsinstitution, som beskæftiger sig med det danske sprogs udvikling og brug. Sprognævnet har et forskningsudvalg som rådgiver om forskningens omfang, kvalitet og relevans.

Opdateret 06. oktober 2020