OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING

I rapporterne 'Overblik og perspektivering' sammenfattes de væsentligste konklusioner fra medieåret på tværs af medietyper. Det sker hovedsageligt med afsæt i de rapporter, der er udkommet i årets løb, men der kan også være nye vinkler og perspektiver på medierelevante begivenheder i løbet af året.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

8 nyheder på kum.dk

Opdateret 23. februar 2023