Overblik og perspektivering 2017

De væsentligste konklusioner fra medieåret på tværs af medietyper

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2017

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

Rapporten 'Overblik og perspektivering' uddrager og perspektiverer de væsentligste konklusioner fra årets undersøgelser - både de faste årlige Basisrapporter og de Temarapporter og Kort Nyt, der eventuelt er offentliggjort i årets løb.