Kulturvaner: Litteratur og Biblioteker

Hvor ofte læser danskerne bøger – og foretrækker de skøn- eller faglitterære bøger? Kulturvaneundersøgelsen afdækker danskernes læsevaner og giver svar på, hvor ofte vi bruger bibliotekernes fysiske såvel som digitale tilbud.

Nedenstående grafer viser udviklingen fra 3. kvartal 2018 og fremefter og opdateres kvartalsvis, når Danmarks Statistik offentliggør nye tal.

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har læst eller lyttet til skønlitterære bøger

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har læst eller lyttet til faglitterære bøger

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har været (fysisk) på biblioteket

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har brugt bibliotekets digitale tjenester

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Opdateret 26. januar 2024