Bogpanelet

Bogpanelet følger udviklingen på bogmarkedet og arbejder med at kortlægge bogens kredsløb og den aktuelle situation for litteraturen i Danmark.

 

Bogpanelet er nedsat for perioden 2019 til 2022 og har afløst Bog- og Litteraturpanelet, der blev nedsat i 2014. Bogpanelet vil forsat udgive årsrapporten ”Bogen og litteraturens vilkår” og vil derudover udarbejde en række specialrapporter. Panelet vil også afholde forskellige seminarer og debatter

Bogpanelet har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet. Det gør de blandt andet ved at skabe viden og debat om litteraturens betydning for borgerne og ved at følge litteraturens udvikling i en tid præget af digitalisering. Bogpanelet indsamler også statistisk viden om for eksempel bogproduktion, distribution og læsevaner.

Arrangementer
 

Bogpanelet sætter aktuelle brancherelevante emner til debat.

Digitalt seminar: Kunstfondens betydning for dansk litteratur - 12. nov. 2020

Bliv klogere på konklusionerne i Bogpanelets specialrapport "Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur", og deltag i debatten om Kunstfondens betydning for dansk litteratur. Hør blandt andre kulturminister Joy Mogensen, Jens Smærup Sørensen, Dennis Gade Kofod, Dy Plambeck og repræsentanter fra forfatterforeningerne, Danske Forlag og Mikrofest.

Seminarets gang bliver styret af kulturjournalist på DR P1, Tore Leifer, som lægger ud med at interviewe post.doc. Johanne Gormsen Schmidt, som har skrevet rapporten.

Her kan du streame seminaret

Tid og sted: Det digitale seminar om Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur blev afholdt via live-streaming torsdag 12. november 2020 kl. 10-12.

Digitalt seminar: Bogbloggeres rolle i formidlingen af bøger -  17. juni 2020

Bliv klogere på, hvordan bogbloggere arbejder, og hvordan man aktivt kan bruge bloggere til at nå flere læserne.

Det danske bogmarked og mediernes litteraturformidling forandrer sig hastigt i disse år. Avisernes spalteplads om bogstof bliver mindre og mindre, og mange finder deres inspiration til den næste bogoplevelse i deres private netværk. Et netværk, der i høj grad er digitalt og på de sociale medier. Derfor sætter Bogpanelet nu spot på bogbloggeres rolle i formidlingen af bøger i Danmark.

På seminaret kommer vi rundt om bogbloggerfænomenet fra en række forskellige perspektiver. Vi spørger blandt andet forsker i sociale medier Gry Høngsmark Knudsen og presseansvarlig for forlaget Modtryk Marie Hastrup Sørensen om deres blik på udviklingen og brugen af bogbloggere.

Der bliver også mulighed for en rundtur til fire vidt forskellige bogbloggeres univers..

Læs mere om seminaret i Bogpanelets årsrapport "Bogen og litteraturens vilkår 2020"
 

Det danske bogmarked i forandringernes tegn – 24. september 2019
 

Bogpanelet inviterer til debat om nye forretningsmodeller, nye kommercielle aktører og nye forbrugsmønstre i det danske bogmarked. Her taler bl.a. Morten Hesseldahl, Gyldendals administrerende direktør, og Tine Smedegaard Andersen, administrerende direktør hos People’s Press. Emnet bliver sat i en europisk kontekst med indlæg af Jurriaan Rammeloo, bogbrancheforsker fra Holland, og Leonora Christina Skov fortæller om udviklingen set fra forfatterstolen.

Tid og sted: Arrangementet blev afholdt tirsdag den 24. september kl. 14.15-16 i Slots- og Kulturstyrelsen,

Bogpanelets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Anne-Marie Mai (formand) Professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Nina Christensen Professor ved Center for Børns Litteratur og Medier, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Lars Handesten Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Stine Reinholdt Hansen Ph.d. og forskningsmedarbejder ved Nationalt Videncenter for Læremidler, Odens 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Rasmus Helles Lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Rasmus Grøn Lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.

Medlemmer af Bogpanelets følgegruppe

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Peter Adolphsen Formand for Danske Skønlitterære Forfattere
Annette Bach Enhedschef Slots- og Kulturstyrelsen
Bo Dybkær Direktør for Boghandlerforeningen
Annette W. Godt Bibliotekschef i Allerød og repræsentant for Danmarks Biblioteksforening
Christine Bødtcher-Hansen Direktør for Danske Forlag
Morten Bruun Pedersen Cheføkonom i Forbrugerrådet TÆNK
Karsten Pers Medstifter og formand for NewPub, repræsenterer selvudgiverfeltet
Søren Bo Rasmussen Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Karen-Margrethe Revsbæk Roskilde Bibliotek, repræsenterer læsekredsfeltet
Morten Visby Formand for Dansk Forfatterforening
Opdateret 20. juni 2022