Kultursamarbejde og -aftaler

Internationalt kultursamarbejde

Kulturministeriets og regeringens kultursamarbejde med udlandet og Det Internationale Kulturpanel (IKP)
Læs mere om international politik på kulturområdet

Aktuelle internationale satsninger

Internationale satsninger og kultursamarbejde varetages af Slots- og Kulturstyrelsen. Læs om satsningerne på styrelsens hjemmeside
Gå til slks.dk

Det dansk-tyske grænseland

Kulturministeriet er sekretariat for Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland og Sydslesvigudvalget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget
Læs om udvalgenes arbejde

Kulturaftaler

Kulturministerens kulturaftaler med grupper af kommuner (kulturregioner)
Læs om aftalerne