Digital post

Her kan du læse om ”digital post”, og om hvordan du benytter digital post i kommunikation mellem offentlige myndigheder og dig som privatperson eller indbyrdes mellem offentlige myndigheder.

Hvad er digital post?

Digital post er en service på de offentlige portaler borger.dk og virk.dk, som giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder. Som borger kan du bruge digital post både på borger.dk og e-Boks.dk

Digitale breve sendt med digital post har ifølge lov om offentlig digital post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post. 

Skriv sikkert med digital post

  • Som ansat i en myndighed kan du skrive til os fra f.eks. virk.dk
  • Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os fra virk.dk
  • Som borger kan du bruge digital post på borger.dk eller e-Boks.dk

Læs mere på borger.dk om digital post for borgere

Læs mere på virk.dk om digital post for virksomheder

Opdateret 01. februar 2024