Udlodningsmidler

Udlodningsmidlerne går til en bred vifte af almennyttige formål i Danmark. Det er udlodningsloven, der bestemmer, hvilke formål og hvilke modtagere de enkelte ministerier skal bruge udlodningsmidlerne på.

Midlerne består af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. 

Kulturrelle udlodningsmidler

De kulturelle udlodningsmidler uddeles til en lang række forskellige formål. En del af de kulturelle udlodningsmidler bliver administreret og fordelt via Slots- og Kulturstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden. En del af midlerne ydes til på forhånd fastlagte, konkrete formål og kan ikke søges af andre.

Fordeling af midler findes i aktstykker på Økonomistyrelsens hjemmeside

Søg puljer på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Søg tilskud hos Lokale- og Anlægsfonden

Udlodningsmidler til andre formål

Udover idræts og kulturformål går Kulturministeriets udlodningsmidler til støtte af ungdomsformål, til landsdækkende oplysningsforbund mv, og til almennyttige formål.

Ungdomsformål

Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til ungdomsformål udgør ifølge udlodningsloven omkring 148 mio. kr. Midlerne til ungdomsformål administreres af paraplyorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Læs mere om udlodningsmidler til ungdomsformål på DUF's hjemmeside

Landsdækkende oplysningsforbund

Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til landsdækkende oplysningsforbund udgør ifølge udlodningsloven omkring 56 mio. kr., Midlerne fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) til de organisationer, der er tilknyttet OF.

Læs mere i bekendtgørelse om godkendelse af Oplysningsforbundenes Fællesråds regler for fordeling af midler til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder tilskud til drift af foreninger.For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne fra puljen til landsdækkende og almennyttige organisationer, kræves det, at en række betingelser er opfyldt.

Læs mere om betingelserne og find ansøgningsskemaet på Slots- Kulturstyrelsens hjemmeside

Almennyttige kulturelle projekter

Puljen til almennyttige kulturelle projekter yder støtte til almennyttige projekter inden for fire forskellige områder: Demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. Verdenskrig.

Læs mere om hvem der kan søge og find ansøgningsskemaet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)