Priser til børne- og ungdomsbøger

Hvert år uddeler Kulturministeriet to priser:

Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger

Prisen har til formål årligt at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den danske skønlitterære børne- og ungdomsbog af høj litterær og kunstnerisk kvalitet.

Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger

Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger har til formål årligt at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den illustrerede danske børne- og ungdomsbog af høj teknisk og kunstnerisk kvalitet.

De to priser sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Nomineringer og uddelinger offentliggøres under nyheder

Se mere om Kulturministeriets priser til børne- og ungdomsbøger på slks.dk

 1. Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger har til formål årligt at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den danske skønlitterære børne- og ungdomsbog af høj litterær og kunstnerisk kvalitet.
 2. Prisen kan tildeles såvel en enkelt forfatter som et forfatterkollektiv eller kan, hvis der er tale om et samarbejde mellem forskellige ophavsmænd, deles mellem disse.
 3. Prisen skal tildeles for en enkelt titel udkommet siden sidste prisuddeling. Der er således tale om en pris for årets børnebog.
 4. Prisen tilvejebringes ved tilskud af de tipsmidler, som står til rådighed for Kulturministeriet til uddeling til almenkulturelle formål. Prisen kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning.
 5. Kulturministeriet nedsætter en indstillingskomité. Til at sidde i komiteen udpeger Dansk Forfatterforening, Selskabet for børnelitteratur og Litteraturkritikernes Lav hver en person med stort kendskab til det samlede børnelitteraturområde. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur udpeger blandt dets medlemmer en person, der er født formand for komiteen. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 6. Indstillingskomiteens beskikkelsesperiode følger beskikkelsesperioden for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur. Umiddelbar genbeskikkelse kan ikke finde sted.
 7. Til modtagelse af årets pris indstiller komiteen en dansk børne- og ungdomsbog af årets udgivelser til Kulturministeren. Indstillingen skal indeholde en biografi og en bibliografi for den foreslåede forfatter, værkets titel samt en kort begrundelse for indstillingen.
 8. Prisen uddeles offentligt så vidt muligt i det følgende års første kvartal. Kulturstyrelsen varetager det administrative arbejde i forbindelse med prisuddelingen.
 9. Disse vedtægter træder i kraft ved Kulturministeriets godkendelse den 24. februar 2014 og erstatter tidligere vedtægter af 19. februar 2009.
 1. Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger har til formål årligt at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den illustrerede danske børne- og ungdomsbog af høj teknisk og kunstnerisk kvalitet.
 2. Kulturministeriets illustratorpris for børne- og ungdomsbøger kan tildeles såvel en enkelt illustrator som et illustratorkollektiv eller kan, hvis der er tale om et samarbejde mellem forskellige ophavsmænd, deles mellem disse.
 3. Prisen skal tildeles for en enkelt titel udkommet siden sidste prisuddeling. Der er således tale om en pris for årets illustrerede børnebog.
 4. Prisen tilvejebringes ved tilskud af de tipsmidler, som står til rådighed for Kulturministeriet til uddeling til almenkulturelle formål. Prisen kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning.
 5. Kulturministeriet nedsætter en indstillingskomité. Til at sidde i komiteen udpeger Dansk Forfatterforening, Illustratorgruppen og Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919 sammen en person. Selskabet for børnelitteratur og Litteraturkritikernes Lav udpeger hver en person. Alle med stort kendskab til årets udgivelser på det samlede børnelitteraturområde. Statens Kunstfonds Projektudvalg for Billedkunst udpeger blandt dets medlemmer en person, der er født formand for komiteen. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 6. Indstillingskomiteens beskikkelsesperiode følger beskikkelsesperioden for Statens Kunstfonds Projektudvalg for Billedkunst. Umiddelbar genbeskikkelse kan ikke finde sted.
 7. Til modtagelse af årets pris indstiller komiteen en illustreret dansk børne- og ungdomsbog af årets udgivelser til Kulturministeren. Indstillingen skal indeholde en biografi og en bibliografi for den foreslåede illustrator, værkets titel samt en kort begrundelse for indstillingen.
 8. Prisen uddeles offentligt så vidt muligt i det følgende års første kvartal. Kulturstyrelsen varetager det administrative arbejde i forbindelse med prisuddelingen.
 9. Disse vedtægter træder i kraft ved Kulturministeriets godkendelse den 24. februar 2014 og erstatter vedtægter af 19. februar 2009.
   
Opdateret 08. april 2021