Fortidsminder

Der er fortidsminder overalt i det danske landskab.

Mange ses stadig tydeligt, som de smukke gravhøje fra oldtiden, digerne, eller de markante middelalderborgruiner. Men endnu flere er ikke synlige. De befinder sig under markernes overflader, i de tykke jordlag under vores byer eller på havets bund.

Et fælles ansvar

Det er vores fælles ansvar at passe på fortidsminderne. Omkring 30.000 af de mest markante er fredede, mens de øvrige er beskyttet af restriktive bestemmelser i Museumsloven.

Skjulte fortidsminder

Mange fortidsminder kommer først til syne ved gravning i jorden. Det kan ske ved arkæologiske undersøgelser men langt hyppigere ved byggeri, anlæg af veje og pløjning af jorden. Det er de såkaldt skjulte fortidsminder.

Støder man som privatperson, landmand eller bygherre i forbindelse med jordarbejder på spor efter menneskelig aktivitet fra oldtiden eller historisk tid, skal man henvende sig til sit lokale museum.

Opdateret 31. januar 2024