Danskernes Kulturvaner: Medier og Film

Hvornår har du sidst været i biografen? Kulturvaneundersøgelsen afdækker blandt andet hvor ofte danskerne går i biografen, ser film og serier – også hjemme på sofaen - og hvor ofte de spiller digitale spil.

Nedenstående grafer viser udviklingen fra 3. kvartal 2018 og fremefter og opdateres kvartalsvis, når Danmarks Statistik offentliggør nye tal.

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har været i biografen

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har set film og serier derhjemme eller uden for hjemmet fx på farten (omfatter 'Har været i biografen')

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har spillet digitale spil

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Opdateret 26. januar 2024