Udlodningsmidler

Danske Lotteri Spils overskud kaldes udlodningsmidler og fordeles årligt til en lang række formål, herunder idræt og kultur. Fordelingen af udlodningsmidlerne er fastsat i udlodningsloven.

Overskud fra Danske Lotteri Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S fordeles til modtagerne af udlodningsmidler, der fremgår af udlodningsloven fra december 2017. I 2019 var Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne ca. 1.495 mio. kr.

I henhold til loven går størstedelen af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til idrætsformål.

Læs Udlodningsloven på Retsinformation

Midlerne går til de tre store idrætsorganisationer i Danmark, de selvejende idrætsinstitutioner under Kulturminisiteriet og andre idrætspolitiske formål. Organisationerne og institutionerne på idrætsområdet er Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræts Forbund, Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark, Dansk Trav og Galop Union, Parasport Danmark, Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger, Dansk Skoleidræt, Videnscenter om Handicap og Idrættens Analyseinstitut. 

Kulturministeriet giver ikke direkte tilskud til lokale idrætsforeninger

Udover de ovenstående institutioner går Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne også til andre idrætspolitiske formål. Midlerne udmøntes hvert forår i et aktstykke, der forelægges Folketingets Finansudvalg.

Fremsøg aktstykker på Økonomistyrelsens hjemmeside

Udlodningsmidler til kulturelle formål

Der fordeles ca. 260 mio. kr. til kulturelle formål årligt. Midlerne udmøntes af kulturministeren på et aktstykke, som forelægges Folketingets Finansudvalg. I 2019 blev midlerne til kulturelle formål givet til bl.a. Danske Danseteater, Huskunstnerordningen, Folketeatret, kulturaftaler med kommunerne mv.

Læs om udlodningsmidler til andre formål

Få overblik over samtlige udlodningsmidler på udlodningsmidler.dk

Opdateret 03. juni 2022