Udlodningsmidler

Danske Spil A/S’s overskud kaldes udlodningsmidler og fordeles årligt til en lang række formål, herunder idræt og kultur. Fordelingen af udlodningsmidlerne er fastsat i udlodningsloven.

Overskud fra Danske Spil A/S fordeles til modtagerne af udlodningsmidler, der fremgår af udlodningsloven fra december 2017.

I henhold til loven går størstedelen af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til idrætsformål.

Læs Udlodningsloven på Retsinformation

Midlerne går til de tre store idrætsorganisationer i Danmark, de selvejende idrætsinstitutioner under Kulturminisiteriet og andre idrætspolitiske formål. Organisationerne og institutionerne på idrætsområdet er Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt, Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark, Idrættens Analyseinstitut, Dansk Trav og Galop Union, Parasport Danmark, Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger, Dansk Skoleidræt og Videnscenter om Handicap. 

KULTURMINISTERIET GIVER IKKE DIREKTE TILSKUD TIL LOKALE IDRÆTSFORENINGER

Foruden ovenstående institutioner går Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne også til andre idrætspolitiske formål. Midlerne udmøntes hvert forår i et aktstykke, der forelægges Folketingets Finansudvalg.

Fremsøg aktstykker på Økonomistyrelsens hjemmeside

Læs om udlodningsmidler til andre formål

 

Opdateret 20. december 2022