Kulturtal- og statistik

På Kulturministeriets område bliver der løbende foretaget en række undersøgelser, indsamlet viden og genereret statistik.

Kulturstatistik hos Danmarks Statistik

Langt hovedparten af den danske kulturstatistik udarbejdes og offentliggøres i samarbejde med Danmarks Statistik. Kulturstatistik på tværs af alle kulturområder kan findes i Danmarks Statistiks statistikbank. Her findes også udførlig dokumentation af de enkelte statistikkers indhold. Kulturstatistikkens indhold og dækning er under løbende forbedring.

Tal og fakta udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen udgiver statistik og rapporter på en lang række kulturområder - alt fra mediernes udvikling, danskerne kulturvaner til udviklingen på bogmarkedet. 

Læs mere og hent materialerne på slks.dk

Undersøgelse af befolkningens kulturvaner

Kulturvaneundersøgelsen belyser befolkningens kulturvaner og dækker således flere kulturaktiviteter. Kultur defineres i undersøgelsen i bred forstand og dækker kultur- og medievaner herunder f.eks. koncerter, scenekunst, biograf, litteratur, motion, computerspil og fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen er gennemført bl.a. i 2004 og 2012, og senest i 2018-2020.

Danmarks Statistik har varetaget gennemførelsen af 2018-2020 undersøgelsen, imens tidligere undersøgelser er blevet gennemført af Kulturministeriet.

Undersøgelsens resultater kan findes via følgende links:

Danskernes kulturvaner under corona

Kulturministeriet har i 2021 samarbejdet med eksterne forskere om udarbejdelsen af to forskningsartikler, som beskriver danskernes kulturvaner under corona-pandemien.

Teater- og museumsvaner før og under COVID-19
Udarbejdet af Trine Bille

Ulighed og kulturforbrug i et år med COVID-19
Udarbejdet af Ea Hoppe Blaabæk og Mads Meier Jæger

 

Opdateret 30. november 2021