Kulturtal og statistik

På Kulturministeriets område bliver der løbende foretaget en række analyser, indsamlet viden og genereret statistik.

Kulturstatistik hos Danmarks Statistik

Langt hovedparten af den danske kulturstatistik udarbejdes og offentliggøres i samarbejde med Danmarks Statistik. Kulturstatistik på tværs af alle kulturområder kan findes i Danmarks Statistiks statistikbank. Her findes også udførlig dokumentation af de enkelte statistikkers indhold. Kulturstatistikkens indhold og dækning er under løbende forbedring.

Læs mere på statistikbanken.dk

Tal og fakta udgivet af Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen udgiver statistik og rapporter på en række kulturområder - fx om mediernes udvikling, danske museers besøgende og udviklingen på bogmarkedet. 

Mediernes udvikling i Danmark

Museer i tal

Tal og fakta om bøger og litteratur

Danskernes Kulturvaner

Kulturvaneundersøgelsen belyser befolkningens kulturvaner og dækker et bredt spektrum af kulturaktiviteter fra museumsbesøg til spejderture og fra serier i sofaen til sport på stadion. Undersøgelsen er gennemført bl.a. i 2004 og 2012, og senest løbende (kvartalsvis) fra 2018 og frem.

Læs mere om Kulturvaneundersøgelsen og se udviklingen i danskernes kultur- og fritidsvaner

Opdateret 29. juni 2023