RADIO OG PODCAST

I rapporterne om 'Radio og podcast' bliver danskernes lytning til radio på forskellige platforme og til podcast undersøgt - også i længere tidsserier. Derudover er der blandt andet analyser af lytning til public service-radio og kommerciel radio. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper, for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Ingen nyheder på kum.dk

Opdateret 23. februar 2023