RADIO OG PODCAST

I rapporterne om 'Radio og podcast' bliver danskernes lytning til radio på forskellige platforme og til podcast undersøgt - også i længere tidsserier. Derudover er der blandt andet analyser af lytning til public service-radio og kommerciel radio. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper, for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

10 nyheder på kum.dk

Radio og podcast 2022

Befolkningens brug af radio og podcast

Radio og podcast

1. januar 2022

Radio og podcast 2021

Befolkningens brug af radio og podcast

Radio og podcast

1. januar 2021

Radio og podcast 2020

Befolkningens brug af radio og podcast

Radio og podcast

1. januar 2020

Radio og podcast 2019

Befolkningens brug af radio og podcast

Radio og podcast

1. januar 2019

Kort Nyt - Podcast 2019

Befolkningens brug af podcast i 2019

Radio og podcast, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2019

Radio 2018

Befolkningens brug af radio og podcast

Radio og podcast

1. januar 2018

Radio 2017

Befolkningens brug af radio og podcast

Radio og podcast

1. januar 2017

Radio 2016

Befolkningens brug af flow-radio

Radio og podcast

1. januar 2016

Radio 2015

Befolkningens brug af flow-radio

Radio og podcast

1. januar 2015

Radio 2014

Befolkningens brug af flow-radio

Radio og podcast

1. januar 2014
Opdateret 23. februar 2023