Radio 2015

Befolkningens brug af flow-radio

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver danskernes radiovaner og udviklingen heri fra 2008 til 2014 beskrevet, blandt andet hvordan lytningen er fordelt på forskellige platforme, hvor mange radioapparater, husstandene har, hvor meget danskerne lytter og hvad tid på døgnet, de lytter. Derudover bliver det afdækket, hvordan lytningen til public service-radio og landsdækkende kommerciel radio har udviklet sig i perioden, ligesom de mest lyttede radiokanaler i 2014 bliver vist. Public service-kanalernes andel af lytningen i de nordiske lande bliver også vist.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT RAPPORTEN:
Radio 2015 (pdf)