NYHEDSMEDIER OG NYHEDSBRUG

I rapporterne om "Nyhedsmedier og nyhedsbrug', bliver danskernes nyhedsbrug på forskellige platforme analyseret. Analyserne omfatter blandt andet danskernes kilder til nyheder, fortrukne kilder og brug af skrevne nyhedsmedier, også de trykte. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Der optræder i rapportlisten nedenfor også rapporter, hvis hovedfokus ikke er nyhedsbrug, men som har delkapitler, der behandler nyhedsbrug.

27 nyheder på kum.dk

Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold

Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Temarapport/Kort nyt

28. juni 2024

Kulturen i tal: Dagbladsvirksomhedernes indtjening

Beskrivelse af indtjeningen blandt de danske dagbladsvirksomheder i perioden 2018-2022

Mediebranchen, Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Temarapport/Kort nyt

29. april 2024

Kort Nyt - Nyhedsabonnementer

Befolkningens adgang til nyheder gennem et abonnement

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2022

Internetbrug og sociale medier 2021

Befolkningens brug af internettet og de sociale medier

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier

1. januar 2021

Skrevne nyhedsmedier 2021

Befolkningens brug af skrevne nyhedsmedier

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2021

Internetbrug og enheder 2020

Befolkningens adgang til og brug af internettet

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2020

Skrevne nyhedsmedier 2020

Befolkningens brug af skrevne nyhedsmedier

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2020

Medietillid, fake news og faktatjek

Befolkningens tillid til medier, syn på fake news og brug af faktatjek

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2020

Nyheder, baggrund og breaking news

Hvilken rolle spiller de sociale medier i danskernes nyhedsforbrug

Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2020

Skrevne nyhedsmedier 2019

Befolkningens brug af skrevne nyhedsmedier

Nyhedsmedier og nyhedsbrug

1. januar 2019
Opdateret 23. februar 2023