Skrevne nyhedsmedier 2021

Befolkningens brug af skrevne nyhedsmedier

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
September 2021

Type:
Analyse, Basisrapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver danskernes brug af skrevne nyhedsmedier beskrevet. Der er primært tale om de trykte dagblade og trykte lokale ugeaviser. I rapporten bliver befolkningens forskelligartede nyhedsbrug vist - blandt andet hvilke medieplatforme, befolkningen anvender, hvilken type nyheder, der læses, og hvor stor en andel, der har abonnement på trykte aviser/netaviser. For trykte dagblade og lokale ugeaviser bliver udviklingen i dækningen vist.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.


HENT HELE RAPPORTEN ELLER KONKLUSION OG KONKLUSIONSGRAFIKKER:
Skrevne nyhedsmedier 2021 (pdf)
Skrevne nyhedsmedier 2021 - Konklusion (pdf)