Museer

Danmark har en lang tradition for museumsvirksomhed. Mange af de danske museer er mere end 100 år gamle.

Det gælder bl.a. landets to hovedmuseer - Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Nationalmuseet, der er hovedmuseum inden for kulturhistorie, var, i sin oprindelige form, en af de første samlinger i verden, der blev gjort tilgængelig for offentligheden. Museets oprindelse går tilbage til "Den Kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring", som blev nedsat i 1807. De tidligste samlinger på Statens Museum for Kunst, der er hovedmuseum inden for billedkunst, stammer fra det kongelige Kunstkammer og har ligeledes en meget lang historie.

I dag findes der i Danmark ca. 100 statslige og statsanerkendte museer, der modtager statsligt tilskud efter museumsloven. Desuden findes der flere hundrede andre museer og museumslignende institutioner, mange drevet af entusiastiske privatpersoner.

Formål

Museerne skal give befolkningen adgang til kultur- og naturarven og belyse den kultur- og naturhistoriske udvikling i Danmark og i verden omkring os. Det sker gennem museernes udstillings- og formidlingsarbejde, deres forskning og videnskabelige dokumentation samt museernes bevaring og registrering af genstande.

Den danske museumsstruktur

Den danske museumsstruktur er kendetegnet ved et landsdækkende samarbejde. Landets statslige og statsanerkendte museer har hver deres ansvarsområde, men de danner også en enhed, inden for hvilken de samarbejder om forskellige opgaver.

Statslige og statsanerkendte museer

Der er ca. 100 museer, som modtager støtte efter museumsloven. Langt de fleste er statsanerkendte, hvilket betyder, at de er selvejende, kommunalt ejede eller foreningsejede, men modtager tilskud fra staten. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med de statsanerkendte museer.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Statslige museer

Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle både dansk og udenlandsk billedkunst. For den udenlandske billedkunsts vedkommende drejer det sig fortrinsvis om kunst fra den vestlige kulturkreds, efter år 1300. Museet skal anlægge og opretholde repræsentative kunstsamlinger. Museet yder, i henhold til museumsloven, museumsfaglig bistand til de øvrige statslige og statsanerkendte kunstmuseer.

Ud over Statens Museum for Kunst findes to statslige kunstmuseer:

  • Ordrupgaard
  • Den Hirschsprungske Samling

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle kendskab til genstande og andre vidnesbyrd, der kan belyse kulturens udvikling fra dens oprindelse til vor tid. Nationalmuseet skal for den danske kulturs vedkommende anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Desuden varetager Nationalmuseet visse arkæologiske undersøgelser.

Nationalmuseet yder, i henhold til museumsloven, museumsfaglig bistand til de øvrige statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museer.

I henhold til lov om folkekirkens bygninger og kirkegårde (Lov nr. 268 af 22. maj 1986) yder Nationalmuseet sagkyndig bistand i forhold, der vedrører danske kirker og kirkegårde.

Ud over nationalmuseet er der et statslige kulturhistorisk museum:

  • Det Grønne Museum

Statens Naturhistoriske Museum er en del af Københavns Universitet, og hører ikke direkte under Kulturministeriet, men er efter museumsloven hovedmuseum for det naturhistoriske område, og yder museumsfaglig bistand til de statsanerkendte naturhistoriske museer.

Opdateret 06. oktober 2020