Interessenter på ophavsretsområdet

brugdata.dk
Erhvervsstyrelsen

artisten.dk
Dansk Artist Forbund

bsa.org/denmark
Business Software Alliance

copydan.dk
Serviceorganisation for fem forvaltningsforeninger

danskforfatterforening.dk
Dansk Forfatterforening

danskeforlag.dk
Den danske Forlæggerforening

dansk-it.dk
Dansk IT

dkpto.dk
Patent- og Varemærkestyrelsen 

dmf.dk
Dansk Musiker Forbund

dpcmo.dk
Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation

dramatiker.dk
Danske Dramatikeres Forbund

commission.europa.eu
EU-kommissionens ophavsretskontor

forbrugerraadet.dk
Forbrugerrådet 

filmdir.dk
Danske Filminstruktører

gramex.dk
Non-profit organisation for musikere

ifpi.dk
IFPI Danmark

journalistforbundet.dk
Dansk Journalist Forbund

kapelmesterforening.dk
Dansk Kapelmesterforening

Koda
Forening for komponistrettigheder

mpo.dk
Musikproducenternes Forvaltningsorganisation

ncb.dk
Nordisk Copyright Bureau

ophavsret.dk
Samrådet for Ophavsret

pro-f.dk
Producentforeningen

rettighedsAlliancen.dk
Rettighedsalliancen

sharewithcare.dk
Et samarbejde mellem RettighedsAlliancen, Kulturministeriet og telebranchen (Teleindustrien og DIITEK)

skuespillerforbundet.dk
Dansk Skuespiller Forbund

jegvaelgeraegte.dk
Ministeriernes netværk mod ipr-krænkelser 

wipo.int
FN's organ for den internationale ophavsret

Opdateret 26. januar 2024