MAGASINER OG UGEBLADE

I rapporterne om 'Ugeblade og magasiner' bliver udviklingen i læsertal for forskellige typer af ugeblade og magasiner analyseret. Derudover bliver danskernes brug af købte magasiner og ugeblade og brug af magasiner og ugeblade på flere platforme undersøgt. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

3 nyheder på kum.dk

Opdateret 23. februar 2023