Sydslesvigsekretariatet

Sekretariatet yder sekretariatsbistand til Sydslesvigudvalget. Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål vedrørende Sydslesvigudvalget.

Sydslesvigudvalgets Sekretariat

Adresse:
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf. nr.: 33 92 33 70

Kontakt:
Skriv til Kulturministeriets hovedpostkasse

Sekretariatets hovedopgaver omfatter:

  • Planlægning, forberedelse og opfølgning på udvalgets møder samt udvalgets årlige besigtigelsestur til Sydslesvig
  • Besvarelse og sagsbehandling af henvendelser til udvalget
  • Administration af tilskudsordninger, herunder indkaldelse af ansøgninger, sagsbehandling af ansøgninger samt tilsyn med tilskudsmodtageres anvendelse af lån og tilskud
  • Udarbejdelse af årsberetning for udvalgets virksomhed, herunder om fordelingen af midler og modtagne ansøgninger om tilskud og lån
  • Repræsentation
  • Ajourføring af udvalgets hjemmeside.

Hvis du ønsker andre offentlige dokumenter fra udvalget, end dem som er tilgængelige på hjemmesiden, bedes du kontakte sekretariatet.

Opdateret 06. maj 2024