UNESCO-konvention

Danmarks ratifikation af UNESCO-konventionen af 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.

Formålet med konventionen er at etablere en fælles juridisk ramme for bestræbelserne for at modvirke deltagerlandenes tab af kulturgenstande, som det enkelte land anser for en vigtig del af dets kulturarv.

Læs konventionen

Læs konventionen af 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande.

Opdateret 06. oktober 2020