Bodil Koch-prisen

Kulturministerens ligestillings- og mangfoldighedspris, Bodil Koch-prisen, sætter fokus på de dele af kulturlivet, som gør noget særligt for at fremme ligestilling og diversitet.

Om prisen

Prisen blev uddelt første gang på Kulturmødet Mors i 2023. Den uddeles årligt til en person eller organisation, som har ydet en exceptionel indsats for at fremme ligestilling og/eller diversitet inden for kunst- og kulturlivet. Vinderen af prisen modtager 100.000 kr. og udvælges af kulturministeren og Bodil Koch-komitéen blandt nominerede, som indstilles af udvalgte kunst- og kulturorganisationer.

Alexander Rastén Rydberg – nomineret af Dansk Kulturliv

Alexander Rastén Rydberg er nomineret for at være initiator og drivkraft bag ’Restage’. Restage blev oprettet i 2020, og er en NGO, der både udbyder talentforløb til unge med en minoritetsetnisk baggrund og tilbyder rådgivning til koncertstederne i, hvordan de kan øge repræsentation blandt kunstnere og publikum. Med Restage skaber Rydberg et inkluderende miljø for en lang række unge.

Anna Malzer – nomineret af Dansk Teater

Anne Malzer er teaterdirektør og instruktør på teatret Mungo Park. Malzer er nomineret for gennem sin karriere konsekvent at arbejde med at fremme minoritetsstemmer, ligestilling og diversitet på teaterscenen. Malzers arbejde er kendetegnet ved en dyb forståelse for de udfordringer, som marginaliserede grupper står overfor, og hun har været en vigtig forkæmper for at give disse grupper en stemme i kunstens verden.

Birgitte Possing – nomineret af Dansk Forfatterforening

Professor Emerita, dr. phil. Birgitte Possing er historiker og antropolog med mangeårig forsknings- og ledelsesmæssig erfaring fra sit virke. Hun nomineres til prisen for, med forskning og litterære værker om ligestilling, køn og magt, at have løftet en lang række kvinder ud af skyggen og ind i historiens, kulturens og samfundets lys. Med titler som ’Argumenter mod kvinder’ (2018) punkterer Possing en række af de myter, som traditionelt har fastlåst kvinder i en position på afstand af magten.

Ditte Hansen og Louise Mieritz – nomineret af Producentforeningen

Ditte Hansen og Louise Mieritz (Ditte og Louise) er manuskriptforfattere og instruktører. Hansen og Mieritz nomineres for deres samlede virke, hvor de gennem gange år har kæmpet for at synliggøre kvinder i den danske film- og tv-branche. Ditte Hansen og Louise Mieritz udfordrer forestillingen om, at kun mænd kan være morsomme, og de insisterer på at blive ved med at fortælle historier, hvor kvinderne er i centrum.

Diverse Eksperter – nomineret af Danske Medier

Diverse Eksperter er en hjemmeside, som er oprettet af Josefine Volqvartz og Lisbeth Odgaard Damm, som modsvar på, at kvindelige ekspertkilder udgør et fåtal i danske medier. På hjemmesiden kan medier og andre let og gratis søge kvindelige eksperter frem på baggrund af ekspertise. Alle kvinder og nonbinære kan indstilles til portalen, men der foretages baggrundstjek og vurdering, før en ekspert optages i basen.

Emilie Boe Bierlich – nomineret af Organisationen Danske Museer

Ph.d. Emilie Boe Bierlich er kunsthistoriker, projektforsker og kurator på Statens Museum for Kunst. Bierlich nomineres for gennem hele sit virke at have haft fokus på at afdække ellers glemte kvindelige kunstnere i den danske kunsthistorie. Bierlichs udstilling om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen satte nye standarder og genindsatte en af vores store billedhuggere i den fælles erindring og fortælling.

Julie Kølskov Madsen – nomineret af Dansk Ungdoms Fællesråd

Julie Kølskov Madsen er formand for EEO - Erhvervsskolernes Elevorganisation og uddannet smed. Julie nomineres for at have været med til at løfte fortællingen om erhvervsuddannelsens værdi og har oven i det kæmpet mod sexisme og sexchikane på lærepladser.

Jytte Rex – nomineret af Billedkunstnernes Forbund

Jytte Rex er en dansk billedkunstner, forfatter, fotograf og filmskaber. Rex nomineres for gennem hele sit mangeårige kunstneriske arbejde at have bragt vigtige vidnesbyrd om kvindeliv, feministiske perspektiver og ligestillingskampe frem i lyset. Senest kunne Rex opleves med fotokunstudstillingen ”My Tender Wife”.

Marie-Lydie Nokouda – nomineret af Danske Dramatikere

Marie-Lydie Nokouda er skuespiller og nomineres for at have stiftet, og nu være kunstnerisk leder af, kunstnerkollektivet Black To Normal. Black To Normal skaber en platform for kunstnere, kulturarbejdere og kuratorer, der identificerer sig som sorte, afrikanske, afro-danske og/eller afro-diasporiske. Siden 2021 har Black to Normal vist sit værd med årlige udsolgte readings under navnet Dark Matters, hvor upcoming skuespillere læser nye stykker op og gør sig til talerør for stemmer, som kalder på at blive hørt.

Mette Øyås Madsen – nomineret af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Mette Øyås Madsen er højskolelærer, forfatter og foredragsholder. Øyås nomineres for i løbet af sin karriere at have sat seksuel dannelse på landkortet og ind i samtalen mellem unge mennesker. Senest med bogen fra 2023 ’Seksuel dannelse – inspiration fra en højskolepraktiker’. Bogen fungerer som et højskolepædagogisk undervisnings- og inspirationsmateriale til alle, der arbejder med temaerne køn, krop og seksuel dannelse, og som ønsker at bringe denne viden videre til andre.

She Can Play – nomineret af Dansk Artistforbund

SheCanPlay er en forening og et musikfællesskab, hvor unge kvinder og kønsminoriteter kan udvikle deres musikalske talent, søge gode råd og møde ligesindede. De optager årligt 48 medlemmer til deres 1-årige program, hvor unge artister og producere modtager undervisning, rådgivning og et musikfællesskab. SheCanPlay nomineres for at styrke unge kvinder og kønsminoriteters evne til at udtrykke sig kulturelt og for at kæmpe for en mere ligelig kønsbalance både på og bag scenen.

TV Glad – nomineret af Danske Filminstruktører

TV Glad er en TV-station drevet af mennesker med funktionsnedsættelse, der siden 1999 har arbejdet for, at folk med funktionsnedsættelse kan anderkendes. TV Glad nomineres for at fremme diversitet ved at give en stemme til en gruppe mennesker, som samfundet oftest betragter som tavse, og fordi de skubber til fordomme om, at folk med funktionsnedsættelse er en udgift for samfundet.

Kulturministeren har udpeget en komité af udøvende kunstnere og fremtrædende personer i ligestilling- og diversitetsdebatten på kunst- og kulturområdet. Komitéen vil shortliste kandidater til prisen og udpege vinderen i samarbejde med ministeren.

Komitéen består i 2024 af:

  • Malene Schwartz (skuespiller)
  • Tore Hallas (billedkunstner)
  • Sebastian Nathan (forfatter)
  • Sonja Oppenhagen (skuespiller)
  • Iris Gold (sanger)
  • Lasse Dein (musiker og skuespiller)
  • Mette Bennedsen (Bodil Kochs barnebarn)

 

Sargun Oshana, teaterdirektør.

Begrundelse for valget af Sargun Oshana
Sargun Oshana er valgt på baggrund af sine resultater med at fremme ligestilling og mangfoldighed inden for kunst- og kulturlivet. Som instruktør og teaterdirektør ved Blaagaard Teater (tidligere Teater Grob) har Sargun Oshana formået at fremme scenekunst af exceptionel høj kvalitet, som samtidig afspejler og fremhæver diversiteten af stemmer og historier i samfundet – lokalt såvel som globalt. Med bredden og diversiteten af scenekunst på Blaagaard Teater formår Sargun Oshana at skabe et inkluderende scenekunstmiljø, som åbner sig op for diverse publikumsgrupper på tværs af alder, køn, seksualitet og etnicitet. Sargun Oshana formår at forankre teatret i sit lokalemiljø på Nørrebro og anerkende den diversitet, der er, og give så mange unge som muligt et levende indblik i teatrets verden.

Han har også haft succes med at få flere typer publikummer ind i teatret på tværs af alder, køn, seksualitet og etnicitet. Endvidere har Sargun Oshana forankret teatret i sit lokale miljø på Nørrebro og anerkende den diversitet, der er.

Anna Neye - Nomineret af Danske Dramatikere

Anna Neye er uddannet fra The Arts Educational School i London i 1995 og senere på manuskriptuddannelsen fra Den Danske Filmskole i 2005. I 2007 modtog hun Danske Dramatikeres Talentpris. Anna Neye er blandt andet kendt for satireprogrammet Normalerweize og for sin bog ’Emma Gad for hvide’ (2017). Hun nomineres for sit arbejde med filmen ’Viften’ (2023), hvor hun står bag idéen og manuskriptet til filmen samt spiller rollen som Anna Heegaard.

Birgitte Possing – Nomineret af Dansk Forfatterforening

Professor Emerita, dr. phil. Birgitte Possing er historiker og antropolog med mangeårig forsknings- og ledelsesmæssig erfaring fra sit virke. Hun nomineres til prisen for med forskning og litterære værker om ligestilling, køn og magt at have løftet en lang række kvinder ud af skyggen og ind i historiens, kulturens og samfundets lys. Med talende titler som ’Argumenter mod kvinder’ (2018) punkterer Possing en række af de myter, som traditionelt har fastlåst kvinder i en position på afstand af magten.

Dansk Kvindesamfund – Nomineret af Dansk Folkeoplysningssamråd

Dansk Kvindesamfund blev stiftet i 1871 på initiativ af Matilde og Fredrik Bajer og er Danmarks ældste kvindeorganisation. Organisationen arbejder for ”fuld ligestilling og ligeværd for kvinder og mænd”. Dansk Kvindesamfund nomineres for gennem tiden at have gennemført en lang række projekter, samarbejder og arrangementer, hvor kunst og kultur anvendes som middel til at fremme den ligestillingspolitiske dagsorden. Dette omfatter blandt andet Kvinden & Samfundet, Markante Kvinder, Mathildeprisen og Verdensmålene for begyndere.

Et Større Billede – Nomineret af Producentforeningen & Danske Filminstruktører

Et Større Billede er et initiativ, som er startet af skuespillere, som arbejder for større mangfoldighed og rigere repræsentation i dansk TV og film. De nomineres blandt andet for at have sendt et åbent brev til branchen og gennemført en kampagne med plakater som en kunstkommentar på den manglende diversitet i dansk film og TV. Målet for initiativet er at sætte gang i en debat, øge bevidstheden om udfordringerne og bringe flere talenter, historier og perspektiver ind i dansk film og TV.

Feminister i rustning – Nomineret af Dansk Ungdoms Fællesråd

Feminister i rustning er et initiativ under rollespilsforeningen Bifrost. Det er stiftet af en række kvinder og nonbinære personer, som er aktive i rollespilsmiljøet. De nomineres for deres arbejder for at gøre rollespilsmiljøet mere inkluderende og for at udfordre negative adfærdsmønstre i et ellers meget mandepræget miljø. Feminister i rustning forsøger at udfordre det fællesskab, de er en del af og dermed skabe rummelighed.                

HUN SOLO – Nomineret af Dansk Artist Forbund

HUN SOLO er et koncertkoncept, der nomineres for at sætte flere kvindelige artister på scenen i skiftende line-ups med fem kvindelige musikkunstnere på en aften. Konceptet er grundlagt i 2016 af komponist og sangskriver, Nana Jacobi, og komponist, sangskriver og producer, Kirstine Stubbe Teglbjærg. Det færdige koncertkoncept gør det attraktivt og praktisk nemt for både arrangører og publikum at udvide diversiteten på landets spillesteder. På samme måde får de involverede artister og musikere en platform og et praktisk format til at få kontakt til nye publikummer.

Kunst & kultur i balance – Nomineret af Dansk Kulturliv & Organisationen Danske Museer

Kunst & Kultur i Balance er stiftet af Art Music Danmark i 2020 men blev hurtigt et tværgående initiativ i kulturbranchen med partnerorganisationer inden for både musik, billedkunst, film, teater, scenekunst og museer. Organisationen nomineres for sit arbejde med at skabe positive forandringer i hele kunst- og kulturlivet, bl.a. ved at skabe opmærksomhed omkring ubevidste fordomme og ved at kæmpe mod grænseoverskridende adfærd i branchen. Formålet er at skabe et kunst- og kulturliv, som er inkluderende, uagtet kønsidentitet, seksualitet, alder, etnicitet, funktionsvarians, religion, kropstyper m.m.

Sargun Oshana – Nomineret af Dansk Kunstnerråd

Teaterdirektør ved Blaagaard Teater, Sargun Oshana, er uddannet ved Skuespillerskolen på Aarhus Teater i 2012 og som instruktør på Statens Teaterskole i 2016. Han har gjort sig bemærket som en stærk stemme som instruktør, bl.a. som husinstruktør på Aarhus Teater. Sargun Oshana nomineres for som teaterdirektør på Blaagaard Teater at skabe et teater for nye stemmer og baggrunde. Blaagaard Teater afholder blandt andet talks for de lokale, rækker ud til foreninger for udsatte og søsætter initiativer, så unge mennesker, hvis stemmer sjældent bliver hørt, får ørenlyd.

Stine Carsten Kendal – Nomineret af Danske Medier

Stine Carsten Kendal er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1998, og hun har i mange år engageret sig i debatten om et mangfoldigt samfund. Som stifter af Netværk for Ligestilling i Medierne har hun skabt et forum for at fremme samtale, refleksion og erfaringsudveksling om, hvordan der bliver skabt en bedre kønsbalance i mediebranchen. Kendal nomineres for sit arbejde i netværket, der siden begyndelsen har arrangeret flere årlige møder for redaktører, ledere i mediebranchen, tillidsrepræsentanter, HR-professionelle, organisations- og uddannelseskonsulenter, som arbejder for ligestilling i medierne.

Stregen i sandet – Nomineret af Dansk Teater

Stregen i sandet er en samlet indsats mod grænseoverskridende adfærd igangsat af 17 forskellige arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer i film-, tv- og scenekunstbranchen. Initiativet nomineres for sit arbejde med at skabe konkret og kontinuerlig kulturforandring og et bedre arbejdsmiljø for en samlet branche. Med konkrete værktøjer, såsom en handleguide til arbejdsgiver og et handout til ansatte, medvirker Stregen i sandet til, at det bliver tryggere at sige fra over for grænseoverskridende adfærd og dermed skabe en tryg og værdig arbejdskultur for alle i branchen.

Bodil Koch (1903-1972) var en socialdemokratisk politiker, som sad i Folketinget fra 1947-1971. Hun var kirkeminister af to perioder, først en kort periode fra september 1950 – oktober 1950 og så fra 1953-1966. Hun var kulturminister fra 1966-1968. Hun var Danmarks første kvindelige kirkeminister, første kvindelige kulturminister og kun den tredje kvindelige minister i Danmark. 

Se liste over danske kulturministre siden 1961

Opdateret 20. juni 2024