Kulturvaner: Sport og fritid

Hvor mange procent af danskerne dyrker motion – og hvor mange laver frivilligt arbejde i foreningslivet? Kulturvaneundersøgelsen afdækker blandt andet hvor ofte danskerne motionerer og går til fritidsaktiviteter, men også hvor tit vi er tilskuere til sportskampe, eller følger med på tv og i radio.

Nedenstående grafer viser udviklingen fra 3. kvartal 2018 og fremefter og opdateres kvartalsvis, når Danmarks Statistik offentliggør nye tal.

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har dyrket motion

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har deltaget i fritidsaktiviteter

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har udført frivilligt arbejde

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har været til sportsbegivenhed som tilskuer

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Procentvis andel af befolkningen over 16 år der har overværet eller lyttet til en sportsbegivenhed (sport set derhjemme fx på fjernsynet og/eller i byen. Omfatter 'Har været til sportsbegivenhed som tilskuer')

Anm.: Data indsamles kvartalsvist, hvor respondenterne svarer ift. kulturforbrug i de seneste tre måneder.
Kilde: Danmarks Statistik, kulturvaneundersøgelsen. Statistikbanken.dk. Tabel KVUHOVED

Opdateret 26. januar 2024