Strikke- og hækleopskrifter

Strikke- og hækleopskrifter kan beskyttes ophavsretligt, hvis de er originale og resultatet af en selvstændig, kreativ indsats.

For at en strikke- eller hækleopskrift kan beskyttes ophavsretligt, skal den have 'værkshøjde'. Det betyder, at opskriften skal være original og et resultat af skaberens selvstændige, kreative indsats. Om en strikke- eller hækleopskrift har værkshøjde beror på en konkret vurdering af det enkelte værk – en vurdering, som det i sidste ende er op til domstolene at foretage.

Ikke blot opskriften, men også dét produkt, som opskriften beskriver udfærdigelsen af, kan være ophavsretligt beskyttet. Dette skyldes, at ophavsretten ikke alene beskytter mod slaviske kopier, men også fremstilling og udnyttelse i en anden form end værkets oprindelige skikkelse. Den tredimensionelle manifestation af det todimensionelle ophavsretligt beskyttede værk (fx en strikket bamse baseret på en tegning af bamsen) beskyttes altså ligeså (det forholder sig anderledes med tekniske tegninger).

Det er tilladt at fremstille eksemplarer på baggrund af lovligt erhververede strikke- eller hækleopskrifter, så længe det sker til privat brug. Man må altså gerne strikke en sweater eller hækle en bamse og forære sweateren/bamsen til et familiemedlem eller en ven i gave, eller tage en (analog) kopi af en lovligt erhvervet strikkeopskrift og give til sin nærmeste kreds af familie eller venner.

Det er dog ikke tilladt at videredele eller videresælge andres ophavsretligt beskyttede strikke- eller hækleopskrifter eller at sælge dét produkt, som opskriften beskriver udfærdigelsen af, uden tilladelse fra ophavsmanden. Det er altså ikke uden ophavsmandens tilladelse tilladt at dele ophavsretligt beskyttede strikkeopskrifter i grupper på Facebook eller fremstille eksempelvis beklædnings- eller brugsgenstande på baggrund af ophavsretligt beskyttede opskrifter og sælge disse.

Opdateret 04. august 2021