Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet er en landsdækkende folkeoplysningsvirksomhed, som har til formål at udbrede kendskabet til forskningsresultater og forskningsmetoder samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Formålet med Folkeuniversitetet er gennem folkeoplysende undervisningsvirksomhed og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Staten yder tilskud til udgifter til aflønning mv. af forelæsere og lærere, rejsegodtgørelse og administration ved folkeuniversitetsvirksomheden.

Folkeuniversitetets struktur

Folkeuniversitetet i Danmark blev etableret i 1898 og er i dag en landsdækkende folkeoplysningsvirksomhed med en regional struktur bestående af fire afdelinger i universitetsbyerne København, Århus, Odense og Aalborg. Derudover findes godt 100 folkeuniversitetskomitéer, der arbejder med virksomheden uden for universitetsbyerne. Disse komitéer administreres fra fire regionssekretariater samt en afdeling for komitéer, der ikke er tilsluttet regionerne.

Hver afdeling udarbejder egne programmer, der også indeholder tilbud fra den pågældende regions komitéer. De fire afdelinger er tillige regionale sekretariater for de komitéer, som har tilsluttet sig den regionale struktur.

Det økonomiske og faglige ansvar

Hver enheds bestyrelse (afdelinger samt Komitéstyrelsen) har ansvaret for enhedens samlede virksomhed inkl. tilknyttede komiteer, herunder også ansvaret for udarbejdelse af budget og regnskab.

Opdateret 11. juni 2024