Møbler

Ophavsretsloven beskytter kunstneriske værker som f.eks. borde, stole, sofaer, lamper, reoler og andre møbler. Der findes en række regler for køb og salg samt kopiering og brug af ophavsretligt beskyttede møbler.

Den, der har skabt et kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Møbler og lignende brugskunst betragtes som kunstneriske værker i ophavsretslovens forstand, og det betyder, at møbler kan være beskyttet af ophavsretsloven

Ophavsmanden har eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden. Denne eneret varer indtil 70 år efter ophavsmandens død.

Hvis du vil bruge et møbel på en måde, der er omfattet af rettighedshaverens eneret, f.eks. ved at lave en kopi eller sælge et møbel, kræver det rettighedshaverens tilladelse med mindre, det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven.

Viderespredning af møbler

Hvis du køber et møbel, må du som udgangspunkt sælge eller forære møblet væk. Dette kræver dog, at møblet er solgt eller på anden måde overdraget til andre indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU, Norge, Island og Liechtenstein) med ophavsmandens samtykke.  

Kopimøbler

Kopimøbler er identiske kopier af (originale) møbler, som er ophavsretligt beskyttede, og som ikke er fremstillet med rettighedshavernes samtykke. I visse lande ydes der ikke samme ophavsretlige beskyttelse af møbler som i Danmark, hvilket betyder, at kopien lovligt vil kunne fremstilles i dette land.

Hvis du køber en kopi af et møbel over internettet fra sådan et land, må du ikke gøre det med henblik på at gøre møblet tilgængelig for almenheden, f.eks. ved at sætte det til salg.

Køber du et kopimøbel til dig selv på denne måde, og finder du senere ud af, at du ikke vil have kopimøblet mere, skal du være opmærksom på, at ophavsmandens eneret både gælder nye og brugte møbler. Det betyder, at du krænker ophavsmandens eneret til at gøre værket tilgængeligt for almenheden, hvis du senere sælger, udlåner, udlejer eller forærer kopimøblet væk, inden ophavsretten er udløbet herhjemme. Det vil f.eks. være ulovligt at videresælge en kopi af ”Svanen” i Den Blå Avis, selvom du har købt kopien lovligt til dig selv i England.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at toldmyndigheder har ret til at beslaglægge kopivarer ved grænsen, som er købt på internettet fra et land uden for EU. Dette gælder også selv om, du køber varen til privat brug. 

Privatkopiering af møbler

Rettighedshaverne til møbler har en eneret til at lave kopier af dem, og man skal derfor som udgangspunkt have deres tilladelse for at måtte lave en kopi. Der er dog lavet en undtagelse, når der er tale om at lave kopier til egen brug, nemlig den såkaldte privatkopieringsregel.

Efter ophavsretsloven må du under visse omstændigheder frit fremstille enkelte kopier af møbler til privat brug

Der gælder dog to væsentlige begrænsninger, hvis du vil fremstille kopier af møbler til privat brug. For det første må du ikke fremstille et eksemplar af et møbel, hvis du f.eks. gør det ved afstøbning (dog mest relevant ved f.eks. skulpturer), eller på en måde som indebærer, at kopien kan opfattes som en original. Det er ikke en betingelse, at der skal være fuldstændig identitet med originalen. Kopimøblet skal blot opfattes som en original. Der kan således godt være afvigelser mellem kopien og originalen uden, at det betyder, at der er tale om en lovlig privatkopi.

For det andet må du ikke bruge fremmed medhjælp. Det betyder, at det kun er din familie og omgangskreds, der må hjælpe dig med at lave din kopi. Hvis andre end medlemmer af din nærmeste familie og omgangskreds laver kopien for dig, er kopien ulovlig. Det vil afhænge af en konkret vurdering, hvornår der er tale om fremmed medhjælp.

Opdateret 03. august 2021