Om rapporteringen

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark har eksisteret siden 2014. På siderne her kan du læse mere om grundlaget og rammerne for rapporteringen, om det eksterne redaktionspanel, der er tilknyttet, om de metoder, vi benytter os af, og om hvordan, du må benytte resultaterne fra rapporteringen.

Opdatering af dataserier

I rapporteringens basisrapporter opdateres dataserierne som udgangspunkt årligt. Nogle dataserier opdateres dog sjældnere, for eksempel hvert 3. eller 5. år, fordi udviklingen på disse områder går så langsomt, at det ikke er relevant med årlige opdateringer. Det kan for eksempel være tidspunkt på døgnet for tv-sening eller radiolytning. Andre dataserier kan helt udgå, enten fordi de er blevet afløst af andre og mere relevante dataserier, eller fordi data ikke længere kan tilvejebringes o. lign.

Nedbrydning af resultater

I rapporteringens analyser bliver data ofte brudt ned på forskellige baggrundskriterier for eksempel køn, alder, geografi, uddannelse og lignende. På den måde er det muligt at se, hvordan forskellige befolkningsgrupper enten ligner eller adskiller sig fra hinanden.

Der kan dog være situationer, hvor det antal respondenter, der har svaret på et givet spørgsmål, er så lille, at data ikke kan brydes ned i undergrupper, da den statistiske usikkerhed vil blive for stor. I disse tilfælde vil kun resultater for den samlede gruppe blive vist.

Rapporteringens ISSN:

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark har ISSN-nummer 2445-852X

Opdateret 25. januar 2024