OM ARKITEKTKONKURRENCERNE

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik inviterer landets arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og andre interesserede til at skabe nye, attraktive fremtidsbilleder for bymidten og parcelhuskvarteret. Fremtidsbillederne skal tage udgangspunkt i minimalt ressourceforbrug, trivsel for alle og rum til natur.

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik er nedsat af kulturministeren til at udarbejde en hvidbog med anbefalinger til en ny national arkitekturpolitik. Som led i dette arbejde gennemførte ekspertgruppen i 2023 et open call til samtlige af landets kommuner om aktuelle udfordringer i det byggede miljø. På baggrund af de mange bidrag fra hele landet, har ekspertgruppen identificeret to udfordringer, der er fælles for mange kommuner på tværs af landet: Udfordrede bymidter og udvikling af parcelhuskvarterer.

VIGTIG INFORMATION

Se alt om hvordan du registrerer dig til konkurrencer, stiller spørgsmål og uploader dit og eller dine forslag i konkurrenceprogrammet.
Frist for aflevering af konkurrencebidrag 22. april senest kl. 12.

Find konkurrenceprogrammet her

 • Pil Høyer Thielst, partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
 • Helle Søholt, direktør, Gehl Architects
 • Ellen Braae, professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet
 • Kent Martinussen, direktør i Dansk Arkitektur Center
 • Marie Stender, seniorforsker, Aalborg Universitet
 • Ellen Højgaard Jensen, tidl. direktør for Byplanlab og underviser på Det Kongelige Akademi
 • Lene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige Akademi
 • Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening
 • Anna Mette Exner, indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur
 • Claus Sivager, stadsarkitekt Frederiksberg kommune
 • Sigrid Dahlerup, afdelingschef, Kulturministeriet

Ekspertgruppen har til opgave at udgive et udfordringsbillede samt levere en hvidbog med anbefalinger til en ny national arkitekturpolitik.

Ekspertgruppen har tre indsatsområder, som de arbejder med; Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektivAktive bymidter og revitaliserede landsbyer samt Boligbyggeri til fremtiden.

Derudover skal ekspertgruppen udskrive to idékonkurrencer og iværksætte et demonstrationsprojekt.

Ekspertgruppen forventer at afslutte deres arbejde i 2024

Læs ekspertgruppens fulde kommissorium her

Ekspertgruppen har i samarbejde med Dansk Arkitekturcenter (DAC) iværksat demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for fremtiden.

Læse mere om demonstrationsprojektet på DAC's hjemmeside

Opdateret 21. marts 2024