Tilskudsordninger i Sydslesvig

Sydslesvigudvalget træffer afgørelse om tilskudsordninger. Der ydes driftstilskud, tilskud og lån til bygge- og anlægsprojekter samt projekttilskud.

Sydslesvigudvalgets Sekretariat

Adresse:
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf. nr.: 33 92 33 70

Kontakt:
Skriv til Kulturministeriets hovedpostkasse

Sydslesvigudvalget træffer afgørelse om tilskudsordninger til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Midlerne til tilskuddene afsættes på de årlige finanslove.

Aktiviteterne, som Sydslesvigudvalget yder tilskud til, omfatter:

 • Daginstitutions- og skolevirksomhed
 • Biblioteks- og arkivvirksomhed
 • Udgivelse af tidsskrifter, aviser og lignende
 • Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog
 • Mindretallets foreningsmæssige organisering
 • Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget
 • Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Derudover kan udvalget yde tilskud til følgende aktiviteter, hvis de har til formål at skabe forståelse for mindretallets særlige vilkår:

 • Folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet
 • Samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark
 • Mindretallets foreningers deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Tre typer tilskudsordninger

Sydslesvigudvalget yder tre typer tilskud: Driftstilskud, tilskud eller lån til bygge- og anlægsprojekter samt projekttilskud.

Drifttilskud

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Tilskud til bygge- og anlægsprojekter

Tilskud eller lån til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig ydes til de sydslesvigske foreninger, organisation mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.

Projekttilskud

Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget fastsætter en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud.

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Resultataftaler

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet.

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Kulturministeriets område.

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Resultataftaler

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet.

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Kulturministeriets område.

Driftsstøtte 2020

Hvert og bevilger Folketinget Sydslesvigudvalg penge til det danske mindretal via driftstilskud og projekt- og anlægsstøtte. Der er på finansloven for 2020 afsat i alt 488,8 mio. kr. til formålet. Heraf går 472,1 mio. kr. til driftsstøtte til de otte foreninger, der har en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Fordeling af driftstilskud 2020 fremgår nedenfor:

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har fået tildelt 29.036.138 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået tildelt 346.035.081 kr.
 • Flensborg Avis har fået tildelt 26.644.691 kr.
 • Nordisk Info har fået tildelt 685.568 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har fået tildelt 36.158.240 kr.
 • Sydslesvigs Forening har fået tildelt 25.808.951 kr.

 • Sydslesvigsk Vælgerforening har fået tildelt 3.707.629 kr.

 • Grænseforeningen har fået tildelt 4.066.000 kr.

I alt er der blevet tildelt 472.142.298 kr.

Projektstøtte 2020

To projekter er blevet tildelt støtte:

 • Sydslesvigsk Forening ”Aktualisering af skoletjenesten ved Danevirke Museum” (731.000 kr.)
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ”Den gode rygsæk – et projekt om koordineret indsats for udsatte børn og unge i Sydslesvig” (4.560.000 kr.)

Anlægsstøtte 2020

To projekter er blevet tildelt støtte:

 • Sydslesvigsk Forening ”Moderniserings- og renoveringstiltag Husumhus” (604.260 kr.)
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ”Helheldskonceptet Sild/modernisering og ombygning af Sild Danske Skole" (8.762.442 kr.)

Drifttilskud 2019

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig tildelt i alt 28.691.601 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig tildelt i alt 341.929.100 kr.
 • Flensborg Avis tildelt 26.328.531 kr.
 • Nordisk Informationskontor i Sønderjylland tildelt 677.433 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) tildelt 36.624.486 kr.
 • Sydslesvigs Forening (SFF) tildelt 25.502.707 kr.
 • Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) tildelt ialt 3.671.242 kr.
 • Grænseforeningen (DKK) tildelt 3.355.000 kr.

Drifttilskud tildelt ialt i 2019 466.780.100 kr.

Resultataftaler 2019

Sydslesvigsk Vælgerforening - Underskrevet resultataftale 2019

Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger - Underskrevet resultataftale 2019

Dansk Skoleforening for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2019

Nordisk Informationskontor - Underskrevet resultataftale 2019

Sydslesvigsk forening - Underskrevet resultataftale 2019

Grænseforeningen - Underskrevet resultataftale 2019

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2019

Flensborg Avis - Underskrevet resultataftale 2019

Bygge- og anlægstilskud 2019

 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig tildelt 10.500.000 kr. (Udvidelse og modernisering af Vimmersbøl danske skole)
 • Dansk Kirke i Sydslesvig tildelt 292.522 kr. (Udvendig isolering, altansanering mv.)

Bygge- og anlægstilskud ialt i 2019 10.792.522 kr.

Projekttilskud 2019

I 2019 kunne der søges om projekttilskud til:

 1. aktiviteter rettet mod undervisningssektoren i Danmark (herunder undervisningsmaterialer), hvis formål er at højne vidensniveauet om det danske mindretal, både aktuelt og historisk.
 2. aktiviteter, der har til formål generelt at øge vidensniveauet om mindretallet i Danmark.
 3. aktiviteter, der støtter det danske mindretals deltagelse i det Nordiske samarbejde.

Sydslesvigudvalget besluttede i 2019 at imødekomme 2 ansøgninger med i alt 3.019.000 kroner:

 • Grænseforeningen sammen med Dansk Skoleforening for Sydslesvig "Feriebørn 2.1" tildelt 959.000 kr.
 • Dansk Skoleforening sammen med Grænseforeningen "Ung genforening 2020" tildelt 2.060.000 kr.

Driftstilskud 2018

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig tildelt i alt 28.435.680 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig tildelt i alt 331.970.000 kr.
 • Nordisk Informationskontor i Sønderjylland tildelt 671.400 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) tildelt 35.788.813 kr.
 • Sydslesvigs Forening (SFF) tildelt 25.275.230 kr.
 • Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) tildelt ialt 3.638.496 kr.
 • Fælleslandboforeningen for Sydslesvig tildelt 1.166.408 kr.
 • Grænseforeningen(DKK) tildelt 3.325.000 kr.

Drifttilskud tildelt ialt i 2018 456.364.715 kr.

Resultataftaler

Sydslesvigsk Vælgerforening - Underskrevet resultataftale 2018

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2018

Dansk Skoleforening for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2018

Nordisk Informationskontor - Underskrevet resultataftale 2018

Sydslesvigsk forening - Underskrevet resultataftale 2018

Grænseforeningen - Underskrevet resultataftale 2018

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2018

Flensborg Avis - Underskrevet resultataftale 2018

Bygge- og anlægstilskud 2018

 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig tildelt 12.682.000 kr. (Sild helhedskoncept)
 • Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger tildelt 1.916.556 kr. (Sortevejens Børne- og Fritidshjem)

Bygge- og anlægstilskud ialt i 2018 14.598.556 kr.

Projekttilskud 2018

Tilskudspolitikken for 2018 tager afsæt i, at der efter Sydslesvigudvalgets opfattelse er et stort behov for at øge kendskabet til mindretallet - ikke mindst i Danmark. På den baggrund besluttede udvalget, at "oplysning om mindretallet" er indsatsområdet for 2018.

Det betyder konkret, at der kunne søges om projekttilskud til:

 1. aktiviteter rettet mod undervisningssektoren i Danmark (herunder undervisningsmaterialer), hvis formål er at højne vidensniveauet om det danske mindretal, både aktuelt og historisk.
 2. aktiviteter, der har til formål generelt at øge vidensniveauet om mindretallet i Danmark.

Sydslesvigudvalget besluttede i 2018 at imødekomme 5 ansøgninger med i alt 5.450.470 kroner:

 • Dansk Centralbibliotek sammen med Nordfriisk Institut og Deutsche Museum Nordschleswig "1920-2020 100 år i genforeningens tegn" 1.489.310 kr.
 • Dansk Skoleforening sammen med Grænseforeningen "Mindretal for efterskole" 3.005.000 kr.
 • Flensborg Avis "Mediehus som professionel brobygger" 496.538 kr.
 • Grænseforeningen sammen med Flensborg Avis og Syddansk Universitet "J-Lab i Sydslesvig" 320.900 kr.
 • Sydslesvigsk Forening "Revideret SSF sangbog" 138.722 kr.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)