Tilskudsordninger i Sydslesvig

Sydslesvigudvalget træffer afgørelse om tilskudsordninger. Der ydes driftstilskud og tilskud til bygge- og anlægsprojekter samt projekttilskud.

Sydslesvigudvalgets Sekretariat

Adresse:
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Tlf. nr.: 33 92 33 70

Kontakt:
Skriv til Kulturministeriets hovedpostkasse

Sydslesvigudvalget træffer afgørelse om tilskudsordninger til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Midlerne til tilskuddene afsættes på de årlige finanslove.

Aktiviteterne, som Sydslesvigudvalget yder tilskud til, omfatter:

 • Daginstitutions- og skolevirksomhed
 • Biblioteks- og arkivvirksomhed
 • Udgivelse af tidsskrifter, aviser og lignende
 • Kulturel og folkeoplysende virksomhed, herunder om det danske sprog
 • Mindretallets foreningsmæssige organisering
 • Varetagelse af faglige opgaver, der tjener landbruget
 • Anden virksomhed til gavn for mindretallet.

Derudover kan udvalget yde tilskud til følgende aktiviteter, hvis de har til formål at skabe forståelse for mindretallets særlige vilkår:

 • Folkeoplysende virksomhed i Danmark om mindretallet
 • Samarbejde mellem mindretallets foreninger og foreninger i Danmark
 • Mindretallets foreningers deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde.

Tre typer tilskudsordninger

Sydslesvigudvalget yder tre typer tilskud: Driftstilskud og tilskud til bygge- og anlægsprojekter samt projekttilskud.

Drifttilskud

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Tilskud til bygge- og anlægsprojekter

Tilskud til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig ydes til de sydslesvigske foreninger, organisation mv. med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv. Tilskuddet ydes efter ansøgning hvert år.

Projekttilskud

Projekttilskud ydes til foreninger, organisationer mv. til enkeltstående projekter, hvis varighed ikke overstiger tre finansår. Sydslesvigudvalget fastsætter en tilskudspolitik for fordelingen af projekttilskud.

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

RESULTATAFTALER

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet.

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Kulturministeriets område.

DRIFTSTILSKUD 2023

Hvert og bevilger Folketinget Sydslesvigudvalg penge til det danske mindretal via driftstilskud og projekt- og anlægsstøtte. Der er på finansloven for 2023 afsat i alt 519,1 mio. kr. til formålet. Heraf går 482,5 mio. kr. til driftsstøtte til de ni foreninger, der har en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Fordeling af driftstilskud 2023 fremgår nedenfor:

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har fået tildelt 30.652.057 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået tildelt 365.165.500 kr.
 • Flensborg Avis har fået tildelt 30.033.739 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har fået tildelt 37.883.581 kr.
 • Sydslesvigs Forening har fået tildelt 29.019.253 kr.
 • Sydslesvigsk Vælgerforening har fået tildelt 3.926.150 kr.
 • Grænseforeningen har fået tildelt 5.125.000 kr.
 • FUEN har fået tildelt 210.123 kr.

I alt er der blevet tildelt 502.015.503 kr.

RESULTATAFTALER 2023

Dansk Skoleforening Resultataftale 2023

DCB Resultataftale 2023

Flensborg Avis - Resultataftale 2023

FUEN - Resultataftale_2023

Grænseforeningens Resultataftale 2023

SdU - Resultataftale 2023

SSF Resultataftale 2023

SSW - Resultataftale 2023

PROJEKTTILSKUD 2023

Et projekt er blevet tildelt støtte:

 • Sydslesvigsk Vælgerforening ”Det danske mindretals politiske historie 1945-2023” (100.000 kr.)

ANLÆGSTILSKUD 2023

Fire  projekter er blevet tildelt støtte:

 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ” Udvidelse af Husum Børnehave " (9.469.424 kr.)
 • Sydslesvigsk Forening ”Renovering af 1. sal på Slesvighus” (1.490.000 kr.)
 • Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig ”Etablering af ladestandere” (279.579)
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger ”Renovering af køkken Egernførde Børnehus” (3.645.000 kr.)

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

RESULTATAFTALER

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet.

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Kulturministeriets område.

DRIFTSTILSKUD 2022

Hvert og bevilger Folketinget Sydslesvigudvalg penge til det danske mindretal via driftstilskud og projekt- og anlægsstøtte. Der er på finansloven for 2022 afsat i alt 493,4 mio. kr. til formålet. Heraf går 482,5 mio. kr. til driftsstøtte til de ni foreninger, der har en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Fordeling af driftstilskud 2021 fremgår nedenfor:

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har fået tildelt 29.473.132 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået tildelt 353.500.000 kr.
 • Flensborg Avis har fået tildelt 28.060.226 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har fået tildelt 36.780.176 kr.
 • Sydslesvigs Forening har fået tildelt 26.583.732 kr.
 • Sydslesvigsk Vælgerforening har fået tildelt 3.746.353 kr.
 • Grænseforeningen har fået tildelt 4.108.467 kr.
 • FUEN har fået tildelt 200.000 kr.

I alt er der blevet tildelt 482.452.086 kr.

RESULTATAFTALER 2022

Dansk Skoleforening Resultataftale 2022

DCB Resultataftale 2022

Flensborg Avis - Resultataftale 2022 

FUEN - Resultataftale_2022

Grænseforeningens Resultataftale 2022 

SdU - Resultataftale 2022

SSF Resultataftale 2022

SSW - Resultataftale 2022

PROJEKTTILSKUD 2022

To projekter er blevet tildelt støtte:

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig ”Mindetallet på tur" (1.050.000 kr.)
 • Grænseforeningen ”Moin Moin” (1.955.000 kr.)

ANLÆGSTILSKUD 2021

Et projekt er blevet tildelt støtte:

 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ”Etablering af dagtilbud ved Vimmersbøl Skole" (7.797.914 kr.)

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Resultataftaler

Foreninger og organisationer, der modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget, er forpligtet til at indgå resultataftale med udvalget. I aftalerne er der opstillet resultatkrav og resultatmål for foreningernes virke. Derudover indeholder de blandt andet regnskabstal, budgettal og nøgletal for foreningerne, ligesom foreningernes formål, daglige aktiviteter og historie er beskrevet.

Sydslesvigudvalget bruger resultataftalerne som et værktøj til at føre tilsyn med foreningernes og organisationernes anvendelse af tilskudsmidlerne. Resultataftalerne har derudover til formål at øge den brede danske befolknings viden om anvendelsen af de midler, som den danske stat hvert år yder i tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig på Kulturministeriets område.

DRIFTSTILSKUD 2021

Hvert og bevilger Folketinget Sydslesvigudvalg penge til det danske mindretal via driftstilskud og projekt- og anlægsstøtte. Der er på finansloven for 2021 afsat i alt 488,3 mio. kr. til formålet. Hertil kommer en mindre opsparing fra tidligere år. Heraf går 480,5 mio. kr. til driftsstøtte til de ni foreninger, der har en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Fordeling af driftstilskud 2021 fremgår nedenfor:

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har fået tildelt 29.181.319 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået tildelt 353.500.000 kr.
 • Flensborg Avis har fået tildelt 26.644.691 kr.
 • Nordisk Info har fået tildelt 500.000 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har fået tildelt 36.400.000 kr.
 • Sydslesvigs Forening har fået tildelt 26.308.951 kr.
 • Sydslesvigsk Vælgerforening har fået tildelt 3.707.629 kr.
 • Grænseforeningen har fået tildelt 4.066.000 kr.
 • FUEN har fået tildelt 200.000 kr.

I alt er der blevet tildelt 480.508.590 kr.

Resultataftaler 2021

Dansk Skoleforening Resultataftale 2021

DCB Resultataftale 2021

Flensborg Avis - Resultataftale 2021

FUEN - Resultataftale_2021

Grænseforeningens Resultataftale 2021

Nordisk Info - Resultataftale 2021

SdU - Resultataftale 2021

SSF Resultataftale 2021

SSW - Resultataftale 2021

PROJEKTTILSKUD 2021

To projekter er blevet tildelt støtte:

 • Grænseforeningen ”Minority Changemaker Programme (3.095.225 kr.)
 • Grænseforeningen ”Genforén dit fællesskab” (490.000 kr.)

ANLÆGSTILSKUD 2021

Fire projekter er blevet tildelt støtte:

 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger ”Brandsikring af Engelsbycenteret” (1.302.747 kr.)
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger ”Afvanding af Engelsbycenteret” (1.302.747 kr.)
 • Sydslesvigsk Forening ”List Danske Kultur- og Forsamlingshus. Tagsanering og sanering af wc faciliteter m.m.” (894.000 kr.)
 • Sydslesvigsk Forening ”Tagsanering af SSFs sekretariatsbygning i Büldelsdorf” (357.600 kr.)

Læs mere om puljen, og hvordan du ansøger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her

Driftstilskud ydes til sydslesvigske foreninger, organisationer mv. efter ansøgning hvert år. Modtagerne er forpligtet til at indgå resultataftaler med Sydslesvigudvalget.

Resultataftaler

Sydslesvigsk Vælgerforening - Underskrevet resultataftale 2020

Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger - Underskrevet resultataftale 2020

Dansk Skoleforening for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2020 

Nordisk Informationskontor - Underskrevet resultataftale 2020

Sydslesvigsk forening - Underskrevet resultataftale 2020

Grænseforeningen - Underskrevet resultataftale 2020

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2020

Flensborg Avis - Underskrevet resultataftale 2020

Driftsstøtte 2020

Hvert og bevilger Folketinget Sydslesvigudvalg penge til det danske mindretal via driftstilskud og projekt- og anlægsstøtte. Der er på finansloven for 2020 afsat i alt 488,8 mio. kr. til formålet. Heraf går 472,1 mio. kr. til driftsstøtte til de otte foreninger, der har en resultataftale med Sydslesvigudvalget. Fordeling af driftstilskud 2020 fremgår nedenfor:

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har fået tildelt 29.036.138 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig har fået tildelt 346.035.081 kr.
 • Flensborg Avis har fået tildelt 26.644.691 kr.
 • Nordisk Info har fået tildelt 685.568 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger har fået tildelt 36.158.240 kr.
 • Sydslesvigs Forening har fået tildelt 25.808.951 kr.

 • Sydslesvigsk Vælgerforening har fået tildelt 3.707.629 kr.

 • Grænseforeningen har fået tildelt 4.066.000 kr.

I alt er der blevet tildelt 472.142.298 kr.

Resultataftaler 2021

DCB Resultataftale 2020

Flensborg Avis - Resultataftale 2020

Grænseforeningen Resultataftale 2020 

Nordisk Info - Resultataftale 2020

SdU - Resultataftale 2020

Skoleforeningen resultataftale 2020

SSF - Resultataftale 2020

SSW - Resultataftale 2020

Projektstøtte 2020

To projekter er blevet tildelt støtte:

 • Sydslesvigsk Forening ”Aktualisering af skoletjenesten ved Danevirke Museum” (731.000 kr.)
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ”Den gode rygsæk – et projekt om koordineret indsats for udsatte børn og unge i Sydslesvig” (4.560.000 kr.)

Anlægsstøtte 2020

To projekter er blevet tildelt støtte:

 • Sydslesvigsk Forening ”Moderniserings- og renoveringstiltag Husumhus” (604.260 kr.)
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig ”Helhedskonceptet Sild/modernisering og ombygning af Sild Danske Skole" (8.762.442 kr.)

Drifttilskud 2019

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig tildelt i alt 28.691.601 kr.
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig tildelt i alt 341.929.100 kr.
 • Flensborg Avis tildelt 26.328.531 kr.
 • Nordisk Informationskontor i Sønderjylland tildelt 677.433 kr.
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) tildelt 36.624.486 kr.
 • Sydslesvigs Forening (SFF) tildelt 25.502.707 kr.
 • Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) tildelt i alt 3.671.242 kr.
 • Grænseforeningen (DKK) tildelt 3.355.000 kr.

Drifttilskud tildelt i alt i 2019 466.780.100 kr.

Resultataftaler 2019

Sydslesvigsk Vælgerforening - Underskrevet resultataftale 2019

Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger - Underskrevet resultataftale 2019

Dansk Skoleforening for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2019

Nordisk Informationskontor - Underskrevet resultataftale 2019

Sydslesvigsk forening - Underskrevet resultataftale 2019

Grænseforeningen - Underskrevet resultataftale 2019

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig - Underskrevet resultataftale 2019

Flensborg Avis - Underskrevet resultataftale 2019

Bygge- og anlægstilskud 2019

 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig tildelt 10.500.000 kr. (Udvidelse og modernisering af Vimmersbøl danske skole)
 • Dansk Kirke i Sydslesvig tildelt 292.522 kr. (Udvendig isolering, altansanering mv.)

Bygge- og anlægstilskud i alt i 2019 10.792.522 kr.

Projekttilskud 2019

I 2019 kunne der søges om projekttilskud til:

 1. aktiviteter rettet mod undervisningssektoren i Danmark (herunder undervisningsmaterialer), hvis formål er at højne vidensniveauet om det danske mindretal, både aktuelt og historisk.
 2. aktiviteter, der har til formål generelt at øge vidensniveauet om mindretallet i Danmark.
 3. aktiviteter, der støtter det danske mindretals deltagelse i det Nordiske samarbejde.

Sydslesvigudvalget besluttede i 2019 at imødekomme 2 ansøgninger med i alt 3.019.000 kroner:

 • Grænseforeningen sammen med Dansk Skoleforening for Sydslesvig "Feriebørn 2.1" tildelt 959.000 kr.
 • Dansk Skoleforening sammen med Grænseforeningen "Ung genforening 2020" tildelt 2.060.000 kr.

Opdateret 06. maj 2024