Idræt

Gældende love og bekendtgørelser.

Kulturministeriet har fem hovedlove på idrætsområdet: 

  • Lov om fremme af integritet i idrætten fastlægger rammerne for Anti Doping Danmarks virksomhed og bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer, matchfixing.
  • Eliteidrætsloven (lov om eliteidræt) fastlægger rammerne for Team Danmark.
  • Udlovningsloven (lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål) fastlægger rammerne for fordelingen af udlodningsmidlerne til idrætten.
  • Folkeoplysningsloven (lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) som danner grundlag for de kommunale tilskud til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne.
  • Lov om børneattester (lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.) fastsætter krav til rene straffeattester mht. pædofili for bl.a. frivillige foreningsledere, som arbejder med børn og unge.

Også andre ministerier har lovgivning, der vedrører idrætten. Skatteministeriet har lov om spil, som fastlægger rammerne for udbud af spil på bl.a. idrætsbegivenheder og heste- og hundevæddemål. Sundheds- og Ældreministeriet har lov om forbud mod visse dopingstoffer, som forbyder fremstilling, indførsel, udførsel, forhandling, udlevering, fordeling og besiddelse af dopingstoffer.

Opdateret 06. oktober 2020