Kommissorium

Grundlaget for rapporteringen

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark blev oprindeligt iværksat med medieaftalen for 2012-2014, hvor der blev afsat 2 mio. kr. årligt til rapporteringen. Rapporteringen blev i de efterfølgende medieaftaler forlænget, og der er senest i medieaftalen for 2019-2023 afsat 2 mio. kr. årligt til rapporteringen.

I forbindelse med etableringen af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark blev der udarbejdet et kommissorium, der sætter rammerne for arbejdet med rapporteringen. Kommissoriet er løbende blevet opdateret.

Af kommissoriet fremgår blandt andet, at formålet med rapporteringen er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår i Danmark og offentliggøre denne viden.

Det er ønsket, at man derigennem medvirker til at sikre et kvalificeret grundlag for den samfundsmæssige debat og for eventuelle nye mediepolitiske initiativer.

Rapporteringen dækker hovedtemaerne:

  • Medieindhold
  • Mediebrug
  • Mediebranche

Du kan hente kommissoriet for rapporteringen i linkboksen nedenfor.

Opdateret 25. januar 2024