Kulturarv

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om sikring af kulturværdier i Danmark
Lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark
Bekendtgørelse nr. 391 af 30. april 2011

Lov om ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark
Lov nr. 899 af 21. juni 2022

Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Lov nr 255 af 12. april 2000

Opdateret 26. januar 2024