Kulturarv

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder
Bekendtgørelse nr. 1514 af 14. december 2006

Bekendtgørelse af lov om sikring af kulturværdier i Danmark
Lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. november 2010

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark
Bekendtgørelse nr. 391 af 30. april 2011

Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Lov nr 255 af 12. april 2000

Opdateret 06. oktober 2020